Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Pastoraal team van de parochie Heilige Drie-eenheid

Pastoor Peter Wellen (priester)

 

Adres: Blankenslaan - Oost 2-A,
7901 BE Hoogeveen.
Tel. 0528-262756
E-mail: p.h.h.wellenapestaartjehetnet.nl
Op maandag vrije dag


 

Pastor Alie de Lange (pastoraal werkster)

 

Niet aanwezig.

Secretariaat pastoraal team

Secretaresse van het pastoraal team is :Magda Roelofs.
Haar emailadres is : secrpastoresapestaartjeparochie-drieeenheid.nl
Tel. 06-82925767.

Pastorale wacht

Het schema van de pastorale bereikbaarheid is voor onverwachte pastorale omstandigheden, zoals acute pastorale zorg, vraag naar het sacrament van de zieken, melden van een uitvaart.

In geval van onverwacht overlijden is de pastoor/pastor die de wacht heeft ook degene die de uitvaart zal begeleiden.

 

■  t/m 4 april 2021
Pastoor Peter Wellen
Tel. 0528-262756

 

­