Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Pastoor Peter Wellen

Geachte parochianen van de parochie Heilige Drie-Eenheid,
Met ingang van 1 mei a.s. zal ik eervol ontslag verlenen aan pater J.A. Okonek die vervolgens benoemd gaat worden tot pastoor van de Maria, hertogin van Drenthe.

We hebben u dit begin februari laten weten.
We hebben daarbij tevens aangegeven alle mogelijke inspanningen te zullen verrichten om te zoeken naar een opvolger. We zijn dan ook verheugd u te kunnen melden dat wij hierin zijn geslaagd.


Inmiddels hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden en zijn de gesprekken met de beoogd voor uw parochie afgerond. Deze gesprekken met de bisdomstaf, waarnemend pastoor A.G. Buter, met pastoraal werkster drs. Th. M. Gies, vertegenwoordigers van het parochiebestuur en afgevaardigden van de drie locatieraden zijn goed verlopen.


Daarom kan nu bekend gemaakt worden dat ik priester P. H.H. Wellen per 16 september a.s. zal benoemen tot pastoor van uw parochie. Het zal gaan om een halftime benoeming.


Pastoor Wellen is 51 jaar en is nu halftime werkzaam in de parochie H. Liudger te Noord-Groningen, en halftime vicaris-generaal van  het bisdom Groningen-Leeuwarden. Deze laatste halftime functie zal hij ook combineren met het pastoorschap van uw parochie.


Ik wens u een goede en vruchtbare samenwerking toe met pastoor Wellen.


Met vriendelijke groet,

Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, Bisschop van Groningen-Leeuwarden

Foto: Marlies Bosch
Pagina sluiten > > >


 

­