Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Parochiepenning

Tijdens de viering van onze parochiedag, op het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid op 16 juni jl. te Hoogeveen, is de Drie-eenheidspenning gepresenteerd.

Deze penning is een teken van waardering voor hen die binnen één van de geloofsgemeenschappen van de Heilige Drie-eenheidsparochie te Beilen, Hoogeveen en Meppel zich op bijzondere wijze verdienstelijk maakt of heeft gemaakt. Het is de locatieraad die deze penning aanvraagt bij het parochiebestuur.


De eerste drie penningen, met een bijbehorende oorkonde en natuurlijk een boeket bloemen, zijn uitgereikt tijdens de viering van parochiedag maar voor de toekomst kunnen de penningen ook uitgereikt worden tijdens de vieringen in de plaatselijke geloofsgemeenschap.

De drie Drie-eenheidspenningen zijn gegaan naar:
Dhr. Geert Wolbrink uit Beilen
Mw. Anneke Kampman-Simons uit Hoogeveen
Dhr. Piet Alkemade uit Meppel

Namens onze parochie wil ik nogmaals deze drie mensen feliciteren met deze onderscheiding en hen danken voor hun inzet en ze alle goeds toe wensen voor de toekomst!

Pastoor Peter Wellen
 
Pagina sluiten > > >

­