Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Parochie-logo

Zoals u in de vorige parochiebladen hebt kunnen lezen, hebben wij, pastor Verheijen en ondergetekende, een soort van notitie geschreven naar aanleiding van de eerste 100 dagen dat wij beiden in uw parochie werkzaam mochten zijn.
We hebben deze notitie inmiddels met het parochiebestuur en met de drie locatieraden besproken. Ook heeft er een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden van het parochiebestuur met de drie locatieraden. Het waren prettige en opbouwende gesprekken. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet op weg naar de toekomst.


Graag willen we nu ook u hierover informeren en wel tijdens de drie informatiebijeenkomsten die we in iedere locatie gaan organiseren. We zullen in het kort verslag doen van onze ervaringen maar bovenal willen we graag met u in gesprek gaan. Van u willen we vernemen hoe wij verder kunnen bouwen aan de toekomst van onze parochie Heilige Drie-eenheid. Welke wensen leven er, waarop mogen/moeten we, naar de toekomst toe, onze aandacht vestigen.

De drie geplande bijeenkomsten zijn:

  • Beilen op donderdag 23 mei om 20.00 uur in de parochiezaal;
  • Meppel op donderdag 6 juni om 20.00 uur in de kerk/parochiezaal;
  • Hoogeveen op dinsdag 11 juni om 20.00 uur in de parochiezaal.

Mocht u op de geplande datum in uw eigen geloofsgemeenschap niet in de gelegenheid zijn de bijeenkomst te bezoeken weet dan dat u ook van harte welkom bent in de andere locaties.
Wij hopen met velen van u in gesprek te mogen gaan, graag tot ziens!

Pastor Erik Verheijen en pastoor Peter Wellen
Pagina sluiten > > >

­