Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Parochiejaar1

11 Juni vierde onze parochie haar 1e verjaardag in en rond de St.Stephanuskerk in Meppel. In de tent achter de kerk lag op diverse plaatsen een "tafelbrief" met vragen/stellingen, waarover parochiebestuur en locatieraad graag de mening van de parochianen over wilden weten.

De tafelbrief ( met daaronder een korte samenvatting )

Beste Parochianen,
Deze parochiedag is een mooi moment om met elkaar kennis te maken, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

We zijn als locatieraad Meppel zo vrij om wat suggesties te geven voor onderwerpen waarover u met elkaar in gesprek kunt gaan. Geheel vrijblijvend en ook heel fijn wanneer we vandaag ook van u suggesties ontvangen waar we als parochiebestuur en locatieraden aandacht aan kunnen geven. Bij dit formulier vind u gele post-it briefjes waar u deze ideeën, zorgen en of aanbevelingen kunt opschrijven. Deze briefjes kunt u vervolgens plakken op de flip-over in de hal van de kerk.

Onderwerpen:

 • Op deze parochiedag ben ik als parochiaan blij met . . . . . . . . . .
 • Als ik in het parochiebestuur of in de locatieraad zou zitten dan zou ik . . . . .
 • Het is van toegevoegde waarde om jaarlijks met de drie geloofsgemeen- schappen samen de parochiedag te vieren.
 • De kernwaarden van onze parochie zijn
      - Beweging;
      - Verbinden;
      - Gelijkwaardigheid.

 Deze kernwaarden zie ik terug in onze parochie en geloofsgemeenschap.

 • De eigenheid van onze geloofsgemeenschap is niet veranderd sinds we zijn gefuseerd naar de parochie Heilige Drie-eenheid.
 • Welke aanbevelingen kunt u meegeven aan de drie locatieraden en het parochiebestuur


Een korte terugblik ............

We kijken terug op een zeer geslaagde parochiedag van de Heilige Drie-eenheid. Het weer zat ons geweldig mee en met de inzet van vele parochianen konden we genieten van zoet bij de koffie en hartig bij de borrel.

Op de tafels lag een papier waarop stellingen waren verwoord en waar u met elkaar over in gesprek kon gaan en bent gegaan. Tevens was er ruimte om ideeën, zorgen en aanbevelingen op te schrijven.

Uit de gesprekken en de geschreven teksten mogen we concluderen dat er behoefte is aan een jaarlijkse parochiedag. Het samen vieren en het in contact komen met parochianen van de andere locaties werd zeer waardevol ervaren.

Een aantal opmerkingen en ideeën willen we u niet onthouden:

 • gezamenlijk jongerenkoor oprichten vanuit de drie locaties;
 • meer aandacht voor de 30-plussers en de jeugd;
 • elkaars positieve kanten proberen te vinden en deze te delen;
 • ik ben als parochiaan blij met:

- “de mooie, eigentijdse viering en de aandacht voor iedereen”

- “ons allemaal”

- “het ontmoeten van elkaar”

 • Kan het kinderkoor af en toe op de andere locaties zingen?
 • Aanbeveling: samenwerken met behoud van ieders eigenheid

Locatieraad Meppel
Pagina sluiten > > >


 

­