Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

PCIparochie200Het doet ons goed u te kunnen meedelen dat  bisschop Van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden  per decreet d.d. 31 december 2017 heeft opgericht de PCI van de R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid.

Tot bestuur heeft de Bisschop benoemd:
H.J.A.M. Helmich, voorzitter;
H.A.M. Hofhuis-Lammertink, secretaresse;
A.J.M. Schippers.

Deze personen zijn benoemd tot 1 juni 2022.

Dit officiële bericht ontvingen wij op 27 december 2017 van de Bisschop. Hierbij is de PCI van de parochie O.L.V. Visitatie te Hoogeveen overgegaan in de nieuwe PCI van onze parochie. Zoals u ziet bestaat onze PCI uit drie bestuursleden, wij zijn nog wel op zoek naar meer bestuursleden o.a. uit de locatie Hoogeveen.

Onder de naam van de oude PCI is in 2017 weer veel werk verzet door de drie werkgroepen van de drie locaties. Ook voor de werkgroepen zoeken wij nog mensen om ons te ondersteunen. Vooral voor de werkgroepen van de locatie Beilen en Hoogeveen.

Wij hebben in 2017,  7 individuele verzoeken gehad om ondersteuning. Daarnaast is georganiseerd: 
* Oprichten van de nieuwe PCI en alle formaliteiten rondmaken en opsturen Bisdom
* Voedselbank actie in Beilen, Hoogeveen en Meppel okt./nov. 2017.
* Kerstpakketten actie, wij hebben 22 kerstpakketten uitgedeeld.
* Vakantiegeldactie locatie Hoogeveen.
* Vastenactie in drie locaties.
* Locatie Beilen elke 5de zondag van de maand soep eten.
* Advendsmaaltijd  locatie Meppel.
* Daarnaast zijn wij bezig met het opzetten van een diaconaal jaar, meer hierover in de loop van dit jaar.

Zoals u ziet wordt er individuele ondersteuning gegeven aan mensen die dit nodig hebben en organiseren de drie werkgroepen veel activiteiten. Mocht u belangstelling hebben om hieraan mee te werken, dan horen wij dat graag. U kunt ons werk ook financieel steunen ons banknummer is: NL90 INGB 0002944290.
Wij willen de mensen bedanken die ons in 2017 financieel gesteund hebben.

Mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag.
Harry Helmich, hulp telefoon: 0622533295.
Pagina sluiten > > >


 

 

­