­

Caritas
Onze Kerk streeft naar het voorbeeld  van Jezus Christus naar een samenleving, die oog en hart heeft voor de kwetsbare mens, ver weg en dichtbij, die in nood zijn en hulp nodig hebben. Deze komt onder meer tot uiting in het werk van de caritasinstellingen en de diaconie van de parochies.

Binnen onze parochie de R.K. Heilige Drie-eenheid is ook een P.C.I.. werkzaam.
Naast het  bestuur zijn er de werkgroepen in de parochie-locaties:
• Beilen: Riet van den Heuvel en Angela Bakker;
• Hoogeveen: Gijs Vermaas;
• Meppel: Joop Leeuw, Regien Ramaglia, André van Belkom, Betsie van Dam en Peter Belt.

Ben jij ook diaconaal betrokken?

Wij zoeken mensen die ons praktisch willen ondersteunen. Voor de werkgroepen van Beilen en Hoogeveen zijn nog enkele vrijwilligers nodig. Daarnaast zoeken wij mensen die op beleidsmatig niveau mee willen denken in de PCI.

De P.C.I. heeft ook een telefoonnummer voor eventuele hulpvragen. Het nummer is 0622533295, spreek uw boodschap in dan bellen wij u terug. Er wordt natuurlijk vertrouwelijk met uw informatie om gegaan. De P.C.I. kan haar werkzaamheden verrichten door inkomsten uit collectes en giften.
Ons banknummer is: NL90 INGB 0002944290

Mocht u meer willen weten over de activiteiten van de P.C.I. of ons bestuur en de werkgroepen Beilen en Hoogeveen willen versterken, neem dan contact met ons op.
Namens de P.C.I. Harry Helmich

 

­