Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

De RK Geloofsgemeenschap Sint Willibrord in Beilen maakt deel uit van de parochie Heilige Drie-eenheid

 

Postadres

Prins Hendrikstraat 5, 9411 NZ Beilen

Adres kerkgebouw

Hekstraat 40,  9411NH Beilen. Tel. 0593-522571

Parochiezaal, achter het kerkgebouw

Prins Hendrikstraat 5, 9411NZ Beilen. Tel. 0593-522571.

Koster

:Arie Schippers, Brunsting 15, 9411 VL Beilen
Tel. 0593 - 524162, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betalingsgegevens

Postgironr. NL46 INGB 0001 1578 57
Bankrekeningnr.: NL06 RABO 0121 5741 21
ten name van penningmeester Sint Willibrord, Beilen.

Locatieraad

De locatieraad van Sint Willibrord bestaat uit de volgende leden:
Anna Vrieling (voorzitter)
Arjan van Kesteren (budgethouder)
Peter Daatselaar (secretaris) Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Linda Bridges Karr (algemeen lid)
Karin Hoogland (algemeen lid)


Het contactadres van de locatieraad is  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parochiele groepen


Katechese

- Kinderenkatechese
Binnen de parochie Beilen worden kinderen als ze de leeftijd bereikt hebben uitgenodigd om de voorbereiding voor de Eerste Heilige communie te doen. Deze voorbereiding wordt dan aangeboden tussen januari en mei in een aantal bijeenkomsten, veelal is dit op de woensdagmiddag. Tijdstip is nader te bepalen in overleg.  Met als hoogte punt dan de Eerste Heilige Communie.
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om de vervolg catechese te volgen.

Voor meer informatie over beide mogelijkheden kunt u terecht bij Ingeborg en Arjan van Kesteren. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


- Jongerenkatechese voor jeugd van 12-15 jaar
Voor de jeugd na de basisschool biedt de locatie jongerenkatechese aan. Drie jaar lang komen de jongeren in kleine groepjes bij elkaar onder leiding van gastouders. Aan de hand van materiaal van het pastoraal dienstencentrum van ons bisdom wordt er samen gepraat over allerhande onderwerpen die geloof en kerk aangaan.
Aan het eind van deze drie jaar ontvangen de jongeren het Sacrament van het Vormsel.

Wijkkontaktwerk

De locatie Sint Willibrord Beilen is ingedeeld in wijken. Elke wijk heeft een zogenaamde wijkkontaktpersoon. Deze bezoekt niet alleen de nieuwkomers, maar ook de zieken. Veel wijkkontaktpersonen komen ook voor de Aktie Kerkbalans en voor de bezorging van beide parochiebladen. Als u niet weet wie uw wijkkontaktpersoon is,dan kunt u de parochiecoordinatrice bellen. Dat is Mevr.Anna Vrieling. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Vieringen onder leiding van parochianen

Een kwart eeuw geleden is de werkgroep 'Diensten onder leiding van parochianen' opgericht. De leden van deze werkgroep gaan voor in woord- en communievieringen. Met de oprichting van deze werkgroep wilde men inspelen op het pastorestekort dat oen ging ontstaan. De werkgroep is interparochieel d.w.z. ook parochianen van Meppel en Hoogeveen zijn hiervan lid. Door het bestaan van de werkgroep is beter gewaarborgd dat er elk week-end in elk van de drie parochies een viering kan zijn.

Archiefcommissie

De archiefcommissie houdt zich bezig met het systematiseren en rubriceren van de parochiële archiefstukken, alsmede met het bewaren van alle gegevens die voor de geschiedschrijving van de parochie van belang zijn. Contactadres is Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Versiering van het kerkgebouw

Het interieur van de parochiekerk wordt wekelijks en speciaal met hoogkerkelijke feesten extra versierd door Lucie Augustein. Contactadres Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Parochieblad

Het parochieblad 'WIJ'verschijnt vijf a zes keer per jaar. U treft er informatie aan over de vieringen, over activiteiten van het parochiebestuur, de parochievergadering, de pastoraatsgroep, het samenwerkingsverband en de werkgroepen. Het hoofdartikel wordt beurtelings door een van beide pastores geschreven.
Voor het parochieblad houdt de kerk niet op bij de grenzen van de parochie Beilen. Ook in breder verband wordt informatief en opiniërend geschreven.
Een abonnement op de 'Wij" kost Euro 15,--
Contactpersoon van de reactie is Mirjam KleinHeerenbrink. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een abonnement kunt u zich aanmelden bij de koster of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website

Websiteadres: www.parochie-drieeenheid.nl. Contactadres is Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aktie Kerkbalans

Uw Kerkbijdrage / Schenking volledig aftrekken van de belasting?
Een schenkingsovereenkomst maakt het mogelijk! Voor meer informatie:
https://www.schenkservice.nl/

Begraafplaats

Onze locatie bezit geen eigen begraafplaats. Op de algemene begraafplaats aan de Asserstraat en Eursing in Beilen is een gedeelte voor rooms-katholieke overledenen gereserveerd.

Raad van kerken

De raad van kerken is een oecumenisch beraad van de protestantse kerken in Beilen en onze parochie. Elk jaar organiseert de raad van kerken een aantal oecumenische diensten. Deze worden op de zondagavond gevierd. Ook wordt op 4 mei de kerkdienst in het kader van de Dodenherdenking interkerkelijk gehouden. Eventueel kunnen ook gespreksavonden door de raad van kerken interkerkelijk georganiseerd worden. Elk kerkgenootschap dat lid is van de raad van kerken Beilen dient er zorg voor te dragen dat twee gemeenteleden/parochianen zitting hebben in de Raad.

Werkgroep Kerst en Zangdiensten

De werkgroep is samengesteld uit leden van de protestantse kerken uit Beilen en de R.K. parochie. De doelstelling van de werkgroep is, dat mensen uit verschillende kerkelijke groeperingen en randkerkelijken elkaar ontmoeten in de Kerstsamenzang op tweede Kerstdag in de Pauluskerk/Valkenhof, het adres is Witte Valkenstraat 2-4, te Beilen.
Pagina sluiten > > >

­