­


- 29 april 2018 -  Broeders en zusters, lieve mensen,
Het evangelie van vandaag spreekt over het belang van verbondenheid met elkaar en met God en geeft een beeld van de wijnstok en de ranken.

In verband met de benoeming van pastor Józef Okonek tot pastoor van de Maria Hertogin van Drenthe parochie zijn de volgende afscheidsvieringen gepland:

  • Laatste Eucharistieviering in Meppel op 15 april;
  • Laatste Eucharistieviering in Beilen op zaterdag 21 april;
  • Afscheidsviering van de Parochie: zondag 29 april in Hoogeveen; er zijn dan geen vieringen in Beilen en Meppel.

Na deze laatste Eucharistievieringen organiseren de locatieraden informele afscheidsbijeenkomsten.
Na de viering van 29 april vindt in Hoogeveen een afscheidsbijeenkomst plaats, waar alle parochianen pastor Okonek de hand kunnen drukken.

 

De installatie vindt plaats op 12 mei in de kerk van Emmer Compascuum om 19.00 uur. Hoofdcelebrant is bisschop Ron van den Hout. Het adres van de Willehaduskerk is: Hoofdkanaal 82 A, Emmer Compascuum.

 

Dominic Brugemann, secretaris van het parochiebestuur

Pagina sluiten...


 

 

...

Drie jaar geleden is in Berghuizen een musical over koning Saul uitgevoerd. Met veel enthousiasme is er toen door een grote groep kerkleden uit verschillende kerken samengewerkt.

Het was bijzonder inspirerend om elkaar zodoende te leren kennen, samen te zingen, samen te spelenen ons samen op deze wijze in te leven in een boeiende episode uit de Bijbelse geschiedenis. Velen wilden dit graag nog eens meemaken.

In september 2017 zijn we begonnen met het instuderen van een musical over het bijbelboek Ester. Iedere vrijdagavond is er gespeeld en gezongen. Op andere momenten is er vergaderd, want de organisatie is geen sinecure. Op 20 en 21 april a.s. is het dan zover; dan zal deze musical worden uitgevoerd. Dit gebeurt opnieuw in de Gereformeerde kerk te Berghuizen omdat het gebouw zich daar het beste voor leent.


In het voorwoord bij deze musical lezen we: “Ester is een klein, maar uiterst meeslepend en in sommige opzichten humoristisch bijbelboek. Het verhaal laat zich goed uitspelen in een musical. Het kent veel theatrale momenten. Bovendien heeft het een actueel thema in zich...”.


Op beide avonden 20 en 21 april beginnen we om 19.30 uur. Kaarten zijn vanaf 1 april verkrijgbaar via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Judith Pinxterhuis 0522-851775.


Het instuderen en uitvoeren van deze musical is een initiatief van de Hervormde Gemeente Ruinerwold (Blijdenstein), Protestantse Gemeente IJhorst/De Wijk, Protestantse Gemeente Koekange, Gereformeerde Kerk Berghuizen en de Kapelgemeente van Ruinerwold.


 

- De Kerk is een mysterie (1) - Dit is een uitspraak die nog niet zo gemakkelijk is in te zien. We zeggen tegen eerder elkaar: de Kerk is mensenwerk! Wat mensen doen, kunnen we begrijpen, analyseren en verklaren. Bisschoppen en priesters zijn feilbare mensen, inderdaad. En zoals alle mensen hebben zij hun gebreken, zwakheden en fouten. Van mensen op verantwoordelijke posities worden fouten – of vermeende fouten – door velen gezien. Van iemand die veel doet en een grote verantwoordelijkheid draagt, zijn de fouten veelal publiek en worden via de media in de huiskamer gebracht. Inderdaad, de Kerk is mensenwerk. We zijn allemaal zondaars.

 

Waarom noem ik de Kerk toch een mysterie? Dat heeft te maken met haar goddelijke oorsprong. Het feit dat de Kerk mensenwerk is, wil niet zeggen dat ze niet van God komt. Christus heeft met de Kerk een begin gemaakt door het verkondigen van de Blijde Boodschap, de oproep tot bekering en door het aanstellen van twaalf apostelen (Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 763-765). Maar de Kerk is vooral geboren – zo noemen we dat bij voorkeur – uit het feit dat Christus zijn leven voor ons heeft gegeven (Catechismus 766). Een leven gegeven voor ons, daar zit het mysterie. Want wie is in staat zijn leven voor een ander te geven op de wijze zoals Christus dat deed?

 

Het begin van de Kerk ligt in het leven en de dood van Christus. We kunnen dit alleen begrijpen met de ogen van het geloof. Aanvankelijk was dit onzichtbaar. Pas met Pinksteren werd de Kerk zichtbaar, omdat de apostelen en de leerlingen naar buiten kwamen en de Boodschap van Christus gingen verkondigen. De Kerk wordt zichtbaar in de mensen die de Boodschap – met hun eigen menselijke beperkingen – uitdragen en voorleven. Dan beginnen we langzaamaan te ervaren dat de Kerk mensenwerk is. Maar dieper zit het onzichtbare. De oorsprong in het goddelijke leven van Christus.

 

Die onzichtbare band met Christus beleven we persoonlijk en samen in het geloof. Het is niet eenvoudig om door alle mensenwerk heen, te blijven geloven in de goddelijke oorsprong van de Kerk. Maar ik geef dit geloofspunt toch niet graag prijs.

 

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
Terug naar hoofdpagina > > >


 

 

 

 

- 8 april 2018 - Broeders en zusters, lieve mensen, Barmhartigheid, een ouderwets woord dat weer aan een herleving bezig is, door toedoen van paus Franciscus.

Barmhartigheid was iets van vroeger. Iets van de bedeling. Iets van vóór de oorlog. Toen er nog geen sociale wetgeving was om arme en zieke mensen te beschermen en organisaties en de Kerk die taak uit liefdadigheid op zich namen.
Maar het woord barmhartigheid, betekent óók edelmoedig, je ontfermen over, vergeven, medelijden en medeleven laten zien.

Het is goed om daar vandaag stil bij te staan, op zondag Beloken Pasen, op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Paus Johannes Paulus II heeft in het jaar 2000 die betekenis aan Beloken Pasen toegevoegd. Hij deed dat in Rome op het Sint Pietersplein, bij de heiligverklaring van de Poolse zuster Faustina.

Op haar aanwijzingen is ooit een schilderij van Christus gemaakt met rode en witte stralen uit zijn hart. Je ziet die afbeelding in Polen bijna in elke kerk. In Nederland in sommige kerken, (ook in onze kerk). Het schilderij heeft misschien een wat zoete uitstraling, maar het gaat of we de boodschap begrijpen die ermee wordt uitgedragen: dat God eindeloos barmhartig is. Dat Hij zijn liefde voor ons dagelijks blijft uitstralen.
Welke fouten wij ook maken. Hoever we ook afdwalen. Hoe groot onze problemen ook zijn. Wie op God vertrouwt, ontdekt dat Hij ons nooit in de steek laat. 

In het evangelie van vandaag broeders en zusters, horen we dat de apostel Thomas  pas gelooft als hij –bij wijze van spreken- zijn vinger in de wonden van Jezus kan leggen. De verbazing en aarzeling van het begin –bij de vreugde die deze apostel ook had- is daarna helemaal verdwenen. Hij is echt overtuigd.

Broeders en zusters,                                                                                                                 

In Jezus kruis en barmhartigheid laat God ons zijn goddelijke barmhartigheid zien! Zijn barmhartigheid heeft de wereld veranderd. Hierdoor is er hoop in onze wereld gekomen. Want God is ons barmhartig: hij wil ons vergeving schenken; daarvoor heeft Jezus zijn leven gegeven. En God schenkt ons vergeving als we onze zonden belijden. Daarom lezen we in het evangelie van vandaag de tekst van de ongelovige Tomas en de tekst over de instelling van het Sacrament: Boete en verzoening: ‘Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’ En in dit Sacrament broeders en zusters, ervaren wij Gods vergevingsgezindheid en Gods barmhartigheid. Amen

Pagina sluiten...


 

 

...

Per 1 mei 2018 is Pastor J. Okonek benoemd tot Pastoor van Maria, Hertogin van Drenthe Parochie. Deze parochie omvat vier locaties: Barger Compascuum, Emmer Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer.

Wij wensen hem daar veel succes met zijn nieuwe taak als Pastoor.


Als R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid willen wij hem op 29 april, bij de officiële afscheidsviering in Hoogeveen, een cadeau aanbieden. Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage voor het cadeau, als dank voor alle jaren dat hij zich ingezet heeft voor de 3 parochiekerken en ook na de fusie van 2016 voor de Parochie Heilige Drie-eenheid.


In de weekenden van 8, 15 en 21/22 april staat in alle drie de kerken, Meppel, Hoogeveen en Beilen een bus waar u uw gift in kunt doen.


Ook kunt u een bijdrage doen per bank NL05 INGB 0000 9045 52 ten name van RK Kerk OLV Visitatie. Als kenmerk vermelden: Kado Pastor J.Okonek. Graag overmaken voor 20 april 2018.


Namens het bestuur van Parochie Heilige Drie-eenheid
Piet Krijnen.
Pagina sluiten...


 

...

In 1964 is door paus Paulus VI een jaarlijkse wereldgebedsdag ingesteld voor roepingen. Hij koos de zondag van de Goede Herder: de vierde zondag van Pasen.

Bisschop mgr. Van den Hout verwijst hier naar in zijn recente oproep aan instellingen en parochies voor een financiële bijdrage aan het zgn. Priesterfonds: ‘’ De nood aan priesterroepingen is er nog steeds, ook al hebben naast de priester ook de diaken en pastoraal werker hun intrede gedaan, evenals het werk van vele vrijwilligers’’.


‘’Bidden om roepingen kan alleen vanuit een openheid naar Gods voorzienigheid. Hij zal zorgen voor de priesters die deze tijd nodig heeft. De komende maanden zal ik met een kleine commissie nadenken over initiatieven om jonge mensen erop te attenderen dat ze hun leven als een roeping kunnen verstaan.’’ aldus de bisschop. Om het voor geroepenen makkelijker te maken te studeren kent het bisdom Groningen-Leeuwarden een fonds priesteropleiding. Onder meer van betekenis voor ‘late roepingen’ – zij die op latere leeftijd kiezen voor een kerkelijk ambt, maar in tegenstelling tot jongeren geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering. Veel donateurs dragen bij aan dit fonds.
‘Sluit je aan!’


Voor de Roepingenzondag op 22 april a.s. hebben de Nederlandse bisschoppen en religieuzen, waaronder mgr. Van den Hout, twaalf gebeden voor roepingen gepubliceerd in het boekje ‘Sluit je aan!’. Voor elke maand een gebed: van mei 2018 t/m april 2019. Het gebedenboekje is onlangs verspreid naar alle parochies via het bisdomsecretariaat. De teksten kunnen door het jaar heen een inspiratiebron zijn bij parochiebijeenkomsten, werkgroepvergaderingen of in de privé kring. Bisschop Van den Hout: ‘‘In gesprekken met jonge mensen bespeur ik grote bereidheid om zich voor de mensen in te zetten en hun leven te geven zoals de Goede Herder “zijn leven geeft voor zijn schapen” (Joh 10,11). We mogen dankbaar zijn voor deze roepingen en hen ondersteunen met ons gebed.’’


Wilt u bijdragen aan het fonds priesteropleiding? Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL94INGB0650250826 t.n.v. Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden. Nadere informatie over een opleiding tot priester, diaken of pastoraal werker in ons bisdom, of het leven als religieus, vindt u op www.bisdomgl.nl/roepingen.
Foto: RKKerk


 

Op Paaszondag (1 april) is er voorafgaande aan de Eucharistieviering, in de parochiezaal, een paasontbijt voor alle parochianen. Vanaf 9.00 uur is iedereen welkom op deze gezellige en smakelijke begin van het Feest van de Opstanding. Voor de kinderen zijn er speciale traktaties.

Ook vrienden en familieleden zijn van harte welkom.

Deelname is gratis.

In verband met de voorbereidingen, graag niet later dan vrijdag 30 maart opgeven: Linda Bridges Karr, 0593-542363 / 06-26888642 /
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

230x230-1 Parochie Heilige Drie-Eenheid

Over onze parochie

De RK Parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies Sint Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

 

 

­