Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­


Op 29 april j.l. hebben wij na 8 jaar in een indrukwekkende viering afscheid genomen van pastor Józef Okonek.

Zijn collega pastor Dorenda Gies overhandigde hem passend bij de liturgie van deze 5e zondag van Pasen een wijnrank. Van de parochie Heilige Drie-eenheid ontving hij zijn grote wens: een keukenmachine.
Omdat er nog geld over was kan hij daarvoor eventueel een bijpassend kookboek aanschaffen.


Wij danken iedereen die een bijdrage gegeven heeft.

Namens parochiebestuur bestuur Piet Krijnen.
Pagina sluiten...


 

...

De foto's die gemaakt zijn tijdens de gezamenlijke afscheidsviering van pastor Okonek staan nu op de website.
Met dank aan de fotograaf Harry Bulthuis.

Naar de fotoreportage...


 

...

- 29 april 2018 -  Broeders en zusters, lieve mensen,
Het evangelie van vandaag spreekt over het belang van verbondenheid met elkaar en met God en geeft een beeld van de wijnstok en de ranken. Alleen in verbondenheid met God is het mogelijk te groeien in geloof en vruchtbaar te zijn. Wij weten uit ervaring hoe belangrijk in het leven van alledag het gevoel van betrokkenheid op elkaar is voor een vruchtbare samenwerking.

Als er in een gezin een hechte band is, een onderlinge betrokkenheid, een gevoel van ‘wij horen bij elkaar, want we hebben iets gemeenschappelijks', dan zit het met zo'n gezin wel goed. Ze stralen het uit, ze staan in voor elkaar, ze komen op voor elkaar, geen gezinslid raakt erbuiten, ieder wordt binnenboord gehouden. Verbondenheid is als het cement in een bouwwerk. Verbondenheid tussen Jezus en zijn volgelingen is van levensbelang. Dat was toen al, dat is vandaag ook zo. Als je met elkaar verbonden blijft, samen in gesprek gaat, goed naar elkaar luistert en terugkoppelt naar de Bron, zijn alle problemen op te lossen: de ranken moeten verbonden blijven met de wijnstok.


Laten ook wij als gelovigen, parochianen elkaar in liefde tegemoet treden, elkaar sterken in geloof en samen rijke vrucht voortbrengen ter ere van Gods naam. Verbondenheid is als het cement in een bouwwerk. Jezus zelf spreekt tot ons tussen Pasen en Pinksteren over het belang van blijvende verbondenheid.
En die blijvende verbondenheid, wens ik ook de drie parochielocaties toe. Maar de voortzetting van die verbondenheid moet niet vertaald worden naar alleen woorden, maar ook naar daden! Dan alleen kan het bouwwerk blijven staan!


Lieve mensen,
Ik neem vandaag afscheid, maar ik ga niet ver weg, dus zullen we elkaar best nog wel eens tegenkomen! Afscheid is ook terugkijken op 8 jaar samenwerken, samen vieren, bidden en bouwen. Het is stilstaan bij die vele goede ervaringen en minder goede ervaringen. Het is dankbaar zijn omdat we, samen hebben gebouwd aan deze geloofsgemeenschap in stenen en geloof. Het dankbaar zijn omdat dit alles mocht gebeuren.
Afscheid nemen doet ook wel een beetje pijn. We moeten het vertrouwde loslaten. Wat ik echt zal missen, zijn de vertrouwde mensen die ik heb leren kennen in die acht jaar en met wie ik lief en leed heb mogen delen: die jou hun vertrouwen hebben geschonken, ja, die zal ik missen.
Ik ben God dankbaar dat Hij mij geroepen heeft en Zijn weg met mij is gegaan. Als priester geroepen worden, maakt dankbaar en tegelijk bescheiden en klein, want het zijn geen menselijke verdiensten die dit teweeg brachten, maar het is het werk van Zijn genade.


Priester-zijn: naar Hem verwijzen
die je zelf nooit hebt gezien,
leven uit geloof, verrijzen,
en het moeilijke :’ik dien’.

Pagina sluiten...


 

 

...

Geachte parochianen van de parochie Heilige Drie-Eenheid,
Met ingang van 1 mei a.s. zal ik eervol ontslag verlenen aan Pater J.A. Okonek die vervolgens benoemd gaat worden tot pastoor van de Maria, hertogin van Drenthe.

We hebben u dit begin februari laten weten.
We hebben daarbij tevens aangegeven alle mogelijke inspanningen te zullen verrichten om te zoeken naar een opvolger. We zijn dan ook verheugd u te kunnen melden dat wij hierin zijn geslaagd.


Inmiddels hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden en zijn de gesprekken met de beoogd voor uw parochie afgerond. Deze gesprekken met de bisdomstaf, waarnemend pastoor A.G. Buter, met pastoraal werkster drs. Th. M. Gies, vertegenwoordigers van het parochiebestuur en afgevaardigden van de drie locatieraden zijn goed verlopen.


Daarom kan nu bekend gemaakt worden dat ik priester P. H.H. Wellen per 16 september a.s. zal benoemen tot pastoor van uw parochie. Het zal gaan om een halftime benoeming.


Pastoor Wellen is 51 jaar en is nu halftime werkzaam in de parochie H. Liudger te Noord-Groningen, en halftime vicaris-generaal van  het bisdom Groningen-Leeuwarden. Deze laatste halftime functie zal hij ook combineren met het pastoorschap van uw parochie.


Ik wens u een goede en vruchtbare samenwerking toe met pastoor Wellen.


Met vriendelijke groet,

Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, Bisschop van Groningen-Leeuwarden

Foto: Marlies Bosch
Terug naar hoofdpagina...


...

Op zondag 27 mei vieren wij als parochie het feest van de Heilige Drie-eenheid, dit jaar in de kerk van Sint Willibrord te Beilen.

Om de gezamenlijke Eucharistieviering muzikaal te ondersteunen wordt er een projectkoor in het leven geroepen.

Mensen van alle drie locaties die het fijn vinden om samen met anderen te zingen worden uitgenodigd om mee te doen. Dit koor is onder de leiding van Jos Bouman, dirigent van het parochiekoor Sint Stephanus te Meppel.

Als u mee wilt doen, meld u dan aan, of kom gewoon op de kennismakingsavond:
dinsdag 27 februari, 20.00 uur in de kerk van Sint Willibrord Beilen (Prins Hendrikstraat 5).

REPETITIEAGENDA INTERLOCATIE PROJECTKOOR (onder voorbehoud)

• Dinsdag 27 februari (20.00-22.00u) Beilen
 Kennismaking/eerste repetitie
 Op deze avond delen we de bladmuziek uit en nemen we alle liederen voor de eerste keer door.
• Dinsdag 10 april (20.00-22.00u) Meppel
(Comm. de Vos van Steenwijklaan 30)
• Dinsdag 15 mei (20.00-22.00u) Hoogeveen
(Blankenslaan Oost 2)
• Dinsdag 22 mei (20.00-22.00u) Beilen

We snappen dat het voor sommige mensen misschien niet mogelijk is om bij alle vier de avonden aanwezig te zijn. Dat hoeft geen ramp te zijn. Het zou wel mooi zijn of men drie van de vier kan doen. We zijn wel flexibel en kunnen met allerlei verschillende omstandigheden omgaan.

Voor meer informatie: Linda Bridges Karr,
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.: 0593-542363/06 26888642
Pagina sluiten...


 

 

...

“Oecumene verandert van kleur. Het vergrijst wat, maar er zijn ook nieuwe initiatieven. Oecumene gebeurt ter plaatse, daar ligt de toekomst’’, aldus ds. B. Altena, predikant van de Drentse gemeente Vries en voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken. Ruim 20 vertegenwoordigers van oecumenische initiatief in het noorden gingen 22 maart jl. met elkaar in gesprek onder leiding van pastoor Koos Tolboom. De thema-avond ‘Oecumene in ontwikkeling’ was georganiseerd door de projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe.Het is 70 jaar geleden dat de internationale Raad van Kerken werd opgericht. Nederland trad 50 jaar geleden toe. De glans van oecumene als vernieuwingsbeweging in de jaren ’80 lijkt voorbij, maar is dat wel zo? Zes inleiders presenteerden lopende oecumenische projecten, zeer verschillend in omvang en diversiteit. Wat sterk naar voren kwam was dat de activiteiten in grote saamhorigheid worden gerund door vrijwilligers uit de aangesloten kerken.Aanwezigen op de avond kwamen zelfs met veel meer initiatieven, wat liet zien dat de oecumenische gedachte nog volop in ontwikkeling is. Af en toe kwam ook naar voren dat er soms spanning bestaat tussen een projectgroep en officiële kerkelijke vertegenwoordigers (‘het-mag-niet-maar-we-vinden-het goed’).

Wat de toekomst betreft bleek ook dat met name voor langlopende projecten moeilijk vrijwilligers zijn te vinden. Voor kortlopende projecten bestaat voldoende animo. Het is aan te bevelen daar de aandacht op te richten.

Informatie: pastoor Koos Tolboom, tel.: 0592-312181. mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Terug naar hoofdpagina...


 

...

Het tweede jongerenweekend van het JongerenPlatform zal plaatsvinden in het park van het Bonifatiusheiligdom in Dokkum.

De boodschap van Bonifatius is nu niet minder actueel dan toen.

 

Ons leven heeft ook hier en daar een heilig eikje waarvan we niet graag afstand doen en welke boodschap brengen wij? The Messenger is daarom ons thema. Boodschappers van geloof, hoop en liefde in 2018. Maar ook pelgrims onderweg. Het is allemaal een deel van ons jongerenweekend, heb jij er een boodschap aan?

 

Leeftijd: 14 - 30 jaar
Eigen bijdrage: €35 (medewerkers €15)
Adres: Bronlaan 12, 9101 VS Dokkum
www.bisdomgl.nl

 

Opgave:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
voor 4 juni (voor 14 mei = €5 korting)
Info: 06-24863901 (ook WhatsApp)
Fb: Jongeren Bisdom GL
Terug naar hoofdpagina...


 

...

Bonifatiusdagen 2018 en 25-jarig priesterjubileum

Bisschop Ron van den Hout viert op zondag 10 juni a.s. tijdens de jaarlijkse Bonifatiusdagen in Dokkum zijn 25-jarig priesterjubileum.

Het thema van deze Bonifatiusdagen is ‘Geloof, Hoop en Liefde’: kernwoorden van elke christelijke geloofsgemeenschap. De Bonifatiusdagen zijn een meerdaags programma in samenwerking met protestantse zusterkerken in de stad. Zondag 10 juni is om 11.00 uur de eucharistieviering met de bisschop in de Dokkumer parochiekerk. Vanaf 12.30 uur is de traditionele Bonifatiusprocessie door de Dokkumer binnenstad naar het park van de Bonifatiuskapel.


Aanwezigen krijgen daar een lunch aangeboden door het bisdom met muzikale omlijsting. Voor deelname aan de lunch graag aanmelden bij mevr. Bouwman i.v.m. de catering: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om 15.00 uur volgt een oecumenische gebedsviering met de bisschop en voorgangers van alle betrokken kerken.

 

Brabantse volksdevotie

Net als voorgaande jaren is het programma door de Dokkumer Pax Christi parochie georganiseerd in samenwerking met protestantse zusterkerken: de PKN, Christelijk Gereformeerde Kerk en Remonstrants-Doopsgezinden.

Vrijdag en zaterdag zijn er respectievelijk een gastlezing over hedendaags pelgrimeren in Fryslân, straattheater voor publiek en zaterdagavond muziek, workshops, een expositie van heiligenbeelden in een cultureel en spiritueel getint Bonifatius Festival. Voorafgegaan door een pelgrimsmaaltijd in restaurant De IJsherberg. Het jongerenweekend ‘The Messenger’’ van het Jongerenplatform bisdom Groningen-Leeuwarden bivakkeert twee dagen en nachten in het park bij de Bonifatiuskapel.


Op protestants initiatief is in het kader van ‘Geloof, Hoop en Liefde’ een ontwerpwedstrijd georganiseerd voor ‘Mantels van Maria’, geïnspireerd door de Broederschap van onze Zoete Lieve Vrouwe van St. Jan in Den Bosch. De mantels staan tentoongesteld in de kapel. Ter verhoging van de feestvreugde voor het priesterjubileum van mgr. Van den Hout trekken vaandels en tromgeroffel van het St. Jorisgilde uit Diessen (NB) mee met de Processie op zondag. Brabantse volksdevotie geeft dit jaar een bijzondere kleur aan de Bonifatiusdagen in het nationaal heiligdom.


U bent allen van harte welkom!

Programma Bonifatiusdagen 2018: zie www.paxchristi.frl.
Terug naar hoofdpagina...


 

...

In verband met de benoeming van pastor Józef Okonek tot pastoor van de Maria Hertogin van Drenthe parochie zijn de volgende afscheidsvieringen gepland:

  • Laatste Eucharistieviering in Meppel op 15 april;
  • Laatste Eucharistieviering in Beilen op zaterdag 21 april;
  • Afscheidsviering van de Parochie: zondag 29 april in Hoogeveen; er zijn dan geen vieringen in Beilen en Meppel.

Na deze laatste Eucharistievieringen organiseren de locatieraden informele afscheidsbijeenkomsten.
Na de viering van 29 april vindt in Hoogeveen een afscheidsbijeenkomst plaats, waar alle parochianen pastor Okonek de hand kunnen drukken.

 

De installatie vindt plaats op 12 mei in de kerk van Emmer Compascuum om 19.00 uur. Hoofdcelebrant is bisschop Ron van den Hout. Het adres van de Willehaduskerk is: Hoofdkanaal 82 A, Emmer Compascuum.

 

Dominic Brugemann, secretaris van het parochiebestuur

Pagina sluiten...


 

 

...

Drie jaar geleden is in Berghuizen een musical over koning Saul uitgevoerd. Met veel enthousiasme is er toen door een grote groep kerkleden uit verschillende kerken samengewerkt.

Het was bijzonder inspirerend om elkaar zodoende te leren kennen, samen te zingen, samen te spelenen ons samen op deze wijze in te leven in een boeiende episode uit de Bijbelse geschiedenis. Velen wilden dit graag nog eens meemaken.

In september 2017 zijn we begonnen met het instuderen van een musical over het bijbelboek Ester. Iedere vrijdagavond is er gespeeld en gezongen. Op andere momenten is er vergaderd, want de organisatie is geen sinecure. Op 20 en 21 april a.s. is het dan zover; dan zal deze musical worden uitgevoerd. Dit gebeurt opnieuw in de Gereformeerde kerk te Berghuizen omdat het gebouw zich daar het beste voor leent.


In het voorwoord bij deze musical lezen we: “Ester is een klein, maar uiterst meeslepend en in sommige opzichten humoristisch bijbelboek. Het verhaal laat zich goed uitspelen in een musical. Het kent veel theatrale momenten. Bovendien heeft het een actueel thema in zich...”.


Op beide avonden 20 en 21 april beginnen we om 19.30 uur. Kaarten zijn vanaf 1 april verkrijgbaar via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Judith Pinxterhuis 0522-851775.


Het instuderen en uitvoeren van deze musical is een initiatief van de Hervormde Gemeente Ruinerwold (Blijdenstein), Protestantse Gemeente IJhorst/De Wijk, Protestantse Gemeente Koekange, Gereformeerde Kerk Berghuizen en de Kapelgemeente van Ruinerwold.


 

- De Kerk is een mysterie (1) - Dit is een uitspraak die nog niet zo gemakkelijk is in te zien. We zeggen tegen eerder elkaar: de Kerk is mensenwerk! Wat mensen doen, kunnen we begrijpen, analyseren en verklaren. Bisschoppen en priesters zijn feilbare mensen, inderdaad. En zoals alle mensen hebben zij hun gebreken, zwakheden en fouten. Van mensen op verantwoordelijke posities worden fouten – of vermeende fouten – door velen gezien. Van iemand die veel doet en een grote verantwoordelijkheid draagt, zijn de fouten veelal publiek en worden via de media in de huiskamer gebracht. Inderdaad, de Kerk is mensenwerk. We zijn allemaal zondaars.

 

Waarom noem ik de Kerk toch een mysterie? Dat heeft te maken met haar goddelijke oorsprong. Het feit dat de Kerk mensenwerk is, wil niet zeggen dat ze niet van God komt. Christus heeft met de Kerk een begin gemaakt door het verkondigen van de Blijde Boodschap, de oproep tot bekering en door het aanstellen van twaalf apostelen (Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 763-765). Maar de Kerk is vooral geboren – zo noemen we dat bij voorkeur – uit het feit dat Christus zijn leven voor ons heeft gegeven (Catechismus 766). Een leven gegeven voor ons, daar zit het mysterie. Want wie is in staat zijn leven voor een ander te geven op de wijze zoals Christus dat deed?

 

Het begin van de Kerk ligt in het leven en de dood van Christus. We kunnen dit alleen begrijpen met de ogen van het geloof. Aanvankelijk was dit onzichtbaar. Pas met Pinksteren werd de Kerk zichtbaar, omdat de apostelen en de leerlingen naar buiten kwamen en de Boodschap van Christus gingen verkondigen. De Kerk wordt zichtbaar in de mensen die de Boodschap – met hun eigen menselijke beperkingen – uitdragen en voorleven. Dan beginnen we langzaamaan te ervaren dat de Kerk mensenwerk is. Maar dieper zit het onzichtbare. De oorsprong in het goddelijke leven van Christus.

 

Die onzichtbare band met Christus beleven we persoonlijk en samen in het geloof. Het is niet eenvoudig om door alle mensenwerk heen, te blijven geloven in de goddelijke oorsprong van de Kerk. Maar ik geef dit geloofspunt toch niet graag prijs.

 

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
Terug naar hoofdpagina > > >


 

 

 

 

- 8 april 2018 - Broeders en zusters, lieve mensen, Barmhartigheid, een ouderwets woord dat weer aan een herleving bezig is, door toedoen van paus Franciscus.

Barmhartigheid was iets van vroeger. Iets van de bedeling. Iets van vóór de oorlog. Toen er nog geen sociale wetgeving was om arme en zieke mensen te beschermen en organisaties en de Kerk die taak uit liefdadigheid op zich namen.
Maar het woord barmhartigheid, betekent óók edelmoedig, je ontfermen over, vergeven, medelijden en medeleven laten zien.

Het is goed om daar vandaag stil bij te staan, op zondag Beloken Pasen, op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Paus Johannes Paulus II heeft in het jaar 2000 die betekenis aan Beloken Pasen toegevoegd. Hij deed dat in Rome op het Sint Pietersplein, bij de heiligverklaring van de Poolse zuster Faustina.

Op haar aanwijzingen is ooit een schilderij van Christus gemaakt met rode en witte stralen uit zijn hart. Je ziet die afbeelding in Polen bijna in elke kerk. In Nederland in sommige kerken, (ook in onze kerk). Het schilderij heeft misschien een wat zoete uitstraling, maar het gaat of we de boodschap begrijpen die ermee wordt uitgedragen: dat God eindeloos barmhartig is. Dat Hij zijn liefde voor ons dagelijks blijft uitstralen.
Welke fouten wij ook maken. Hoever we ook afdwalen. Hoe groot onze problemen ook zijn. Wie op God vertrouwt, ontdekt dat Hij ons nooit in de steek laat. 

In het evangelie van vandaag broeders en zusters, horen we dat de apostel Thomas  pas gelooft als hij –bij wijze van spreken- zijn vinger in de wonden van Jezus kan leggen. De verbazing en aarzeling van het begin –bij de vreugde die deze apostel ook had- is daarna helemaal verdwenen. Hij is echt overtuigd.

Broeders en zusters,                                                                                                                 

In Jezus kruis en barmhartigheid laat God ons zijn goddelijke barmhartigheid zien! Zijn barmhartigheid heeft de wereld veranderd. Hierdoor is er hoop in onze wereld gekomen. Want God is ons barmhartig: hij wil ons vergeving schenken; daarvoor heeft Jezus zijn leven gegeven. En God schenkt ons vergeving als we onze zonden belijden. Daarom lezen we in het evangelie van vandaag de tekst van de ongelovige Tomas en de tekst over de instelling van het Sacrament: Boete en verzoening: ‘Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’ En in dit Sacrament broeders en zusters, ervaren wij Gods vergevingsgezindheid en Gods barmhartigheid. Amen

Pagina sluiten...


 

 

...

Per 1 mei 2018 is Pastor J. Okonek benoemd tot Pastoor van Maria, Hertogin van Drenthe Parochie. Deze parochie omvat vier locaties: Barger Compascuum, Emmer Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer.

Wij wensen hem daar veel succes met zijn nieuwe taak als Pastoor.


Als R.K. Parochie Heilige Drie-eenheid willen wij hem op 29 april, bij de officiële afscheidsviering in Hoogeveen, een cadeau aanbieden. Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage voor het cadeau, als dank voor alle jaren dat hij zich ingezet heeft voor de 3 parochiekerken en ook na de fusie van 2016 voor de Parochie Heilige Drie-eenheid.


In de weekenden van 8, 15 en 21/22 april staat in alle drie de kerken, Meppel, Hoogeveen en Beilen een bus waar u uw gift in kunt doen.


Ook kunt u een bijdrage doen per bank NL05 INGB 0000 9045 52 ten name van RK Kerk OLV Visitatie. Als kenmerk vermelden: Kado Pastor J.Okonek. Graag overmaken voor 20 april 2018.


Namens het bestuur van Parochie Heilige Drie-eenheid
Piet Krijnen.
Pagina sluiten...


 

...

In 1964 is door paus Paulus VI een jaarlijkse wereldgebedsdag ingesteld voor roepingen. Hij koos de zondag van de Goede Herder: de vierde zondag van Pasen.

Bisschop mgr. Van den Hout verwijst hier naar in zijn recente oproep aan instellingen en parochies voor een financiële bijdrage aan het zgn. Priesterfonds: ‘’ De nood aan priesterroepingen is er nog steeds, ook al hebben naast de priester ook de diaken en pastoraal werker hun intrede gedaan, evenals het werk van vele vrijwilligers’’.


‘’Bidden om roepingen kan alleen vanuit een openheid naar Gods voorzienigheid. Hij zal zorgen voor de priesters die deze tijd nodig heeft. De komende maanden zal ik met een kleine commissie nadenken over initiatieven om jonge mensen erop te attenderen dat ze hun leven als een roeping kunnen verstaan.’’ aldus de bisschop. Om het voor geroepenen makkelijker te maken te studeren kent het bisdom Groningen-Leeuwarden een fonds priesteropleiding. Onder meer van betekenis voor ‘late roepingen’ – zij die op latere leeftijd kiezen voor een kerkelijk ambt, maar in tegenstelling tot jongeren geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering. Veel donateurs dragen bij aan dit fonds.
‘Sluit je aan!’


Voor de Roepingenzondag op 22 april a.s. hebben de Nederlandse bisschoppen en religieuzen, waaronder mgr. Van den Hout, twaalf gebeden voor roepingen gepubliceerd in het boekje ‘Sluit je aan!’. Voor elke maand een gebed: van mei 2018 t/m april 2019. Het gebedenboekje is onlangs verspreid naar alle parochies via het bisdomsecretariaat. De teksten kunnen door het jaar heen een inspiratiebron zijn bij parochiebijeenkomsten, werkgroepvergaderingen of in de privé kring. Bisschop Van den Hout: ‘‘In gesprekken met jonge mensen bespeur ik grote bereidheid om zich voor de mensen in te zetten en hun leven te geven zoals de Goede Herder “zijn leven geeft voor zijn schapen” (Joh 10,11). We mogen dankbaar zijn voor deze roepingen en hen ondersteunen met ons gebed.’’


Wilt u bijdragen aan het fonds priesteropleiding? Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL94INGB0650250826 t.n.v. Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden. Nadere informatie over een opleiding tot priester, diaken of pastoraal werker in ons bisdom, of het leven als religieus, vindt u op www.bisdomgl.nl/roepingen.
Foto: RKKerk


 

Op Paaszondag (1 april) is er voorafgaande aan de Eucharistieviering, in de parochiezaal, een paasontbijt voor alle parochianen. Vanaf 9.00 uur is iedereen welkom op deze gezellige en smakelijke begin van het Feest van de Opstanding. Voor de kinderen zijn er speciale traktaties.

Ook vrienden en familieleden zijn van harte welkom.

Deelname is gratis.

In verband met de voorbereidingen, graag niet later dan vrijdag 30 maart opgeven: Linda Bridges Karr, 0593-542363 / 06-26888642 /
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

230x230-1 Parochie Heilige Drie-Eenheid

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­