Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­


- 1 april 2018 -  Broeders en zusters, lieve mensen,
Pasen is het feest van de nieuwe lente, het feest van het nieuwe leven. Want het leven wint het altijd van de dood, dat geloven wij christenen en daarom hebben wij het nieuwe licht, het nieuwe vuur gewijd, gisteravond tijdens de Paaswake.

Wij hebben de paaskaars aangestoken als een teken van de verrezen Heer, die alles nieuw maakt. Zoals heel de natuur zich in de lente vernieuwt, zo willen wij ons weer vernieuwen met Pasen. ‘De Heer leeft', verkondigen vandaag de christenen over de hele wereld. Voor mensen die niet geloven, moet deze boodschap wel erg naief klinken. Een dode, die opgestaan is tot een nieuw leven, zo iets kan toch niet, wie zou dat kunnen geloven?......


Maar voor ons christenen is dat de kernwaarheid van ons geloof, waarmee alles staat of valt. Ook wij, christenen, kunnen bedroefd zijn, kunnen door angst en zorgen overvallen worden, ook wij kunnen in uitzichtloze situaties terecht komen, maar wij weten dat er steeds een derde dag komt, de dag van de verrijzenis, de dag dat God zelf zal ingrijpen, de dag dat wij evenals Jezus thuis zullen komen bij de Vader. Hoe troostend en hartversterkend is het, dat wij ons steeds mogen herinneren, dat God er steeds voor zorgt dat er een derde dag komt. Wij zijn niet geschapen voor de dood, maar voor het leven, wij zijn niet geschapen voor het verdriet, maar voor de vreugde, wij zijn niet geschapen om te sterven, maar om eeuwig te leven.

 

Broeders en zusters,
Pasen is het feest van het leven. De verrijzenis gebeurt hier en nu, overal waar het leven nieuwe en betere kansen krijgt. De verrijzenis begint waar mensen het hoofd niet laten hangen, maar moedig hun weg gaan en het kruis dragen. De verrijzenis begint waar mensen, die elkaars vijanden waren en jarenlang niet met elkaar spraken, elkaar de hand weer reiken. Verrijzenis begint waar mensen uit de kleine cirkel treden om anderen te steunen, te troosten of te helpen. De verrijzenis begint waar mensen nieuw leven behoeden, beschermen of verdedigen. Verrijzenis begint waar mensen het opnemen voor meer menselijkheid en rechtvaardigheid.

 

Broeders en zusters,
De Heer is verrezen! Jezus leeft. Hij is verrezen op ieder moment dat iemand langs de rand van de afgrond, langs de rand van de dood, zijn of haar leven weer vindt. Ja, Pasen gebeurt op het kerkhof. Daar waar de dood niet meer te ontkennen is, juist dáár is opstanding. Dood en leven liggen naast elkaar. Goede Vrijdag en Pasen zijn elkaars naasten. De steen van het graf is weggerold. Niets kan het leven, de levende vasthouden. Stenen niet, de dood niet, niets. Vanuit dit paasgeloof durven we daarom uit te roepen: Sta op uit het graf van zelfzucht en ongeloof, rol de stenen weg van angst en zorg, en stel u open voor het nieuwe leven dat Christus u wil schenken.

Zalig Pasen! Amen

Pagina sluiten...


 

 

...

Foto's: Anna Vrieling

In Westerbork wordt op Groede Vrijdag, 30 maart, een bijzondere activiteit gehouden: The Passion. Dit is gebaseerd op het jaarlijkse evenement op televisie, maar dan op een kleinere schaal.

De organisatie bestaat uit Willy de Groote, Joan van Kempen, Hermien Koerts, Roelie Kiewiet Marion Prenger, Henk Speelman, Leontine Stegeman, Hilly v.d. Weide, Jan Willem Wentink en Maaike Woelderink.

 

Hily v,d, Weide: 'Het heel oude verhaal van de kruisiging van Jezus is helaas nog steeds actueel: overal in de wereld denken mensen het recht te hebben een ander te doden als ze anders zijn of denken. Door dit verhaal te blijven vertellen, horen we de boodschap dat het anders kan en moet… er is hoop!'

 

Samen met andere belangstellenden, volwassenen en kinderen, wordt een route gelopen met Het Kruis, dat om 18:30 uur vanaf de school De Groene Borg begint. Via een vastgestelde route wordt gelopen naar zalencentrum De Voorhof. Aansluitend zal in De Voorhof het verhaal met een verrassende kijk verteld worden door Niels Brandaan, niet alleen om te vermaken maar ook om over na te denken.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band Close Call en een projectkoor. Meezingen in het koor kan nog steeds, u kunt zich voor 5 februari aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wanneer u niet in de gelegenheid bent de route mee te lopen, dan kunt u vanaf het begin ook plaatsnemen in zalencentrum De Voorhof. De toegang is gratis, wel wordt aan het eind een vrijwillige bijdrage gevraagd voor gemaakte kosten.

bron: de krant van Midden Drenthe
Pagina sluiten...


 

...

De Oliewijding is dit jaar op woensdag 28 maart om 19:30 uur in de St. Jozef kathedraal te Groningen. Tijdens deze viering zegent de bisschop de Oliën die gebruikt worden bij de ziekenzalving en de opname onder de geloofsleerlingen. Hij wijdt ook het Chrisma ten behoeve van de viering van doopsel, vormsel en priesterwijding.


De viering gaat elk jaar vooraf aan het paastriduüm waarin we langs het laatste Avondmaal en via het kruis komen tot het vieren van de verrijzenis. Het leven met de sacramenten balt zich als het ware in deze bijzondere dagen samen. Daarom worden alle pastorale beroepskrachten uitgenodigd mee te doen en concelebreren alle aanwezige priesters. Ook parochianen zijn harte welkom om met elkaar het feest van samen kerkzijn te vieren.
Pagina sluiten...


 

...

Op donderdag 22 maart 2018 organiseert de Projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over oecumene.

Sinds de Tweede Wereldoorlog maken kerken en christelijke geloofsgemeenschappen kennis met elkaar en groeien ze naar elkaar toe. Dit noemen wij oecumene. Vooral in de jaren zestig en zeventig verkeerde de oecumene in een stroomversnelling.

Er ontwikkelden zich volop inter-kerkelijke initiatieven, enerzijds ontwikkeld door de geloofsgemeenschap zelf en anderzijds van bovenaf aangemoedigd. Velen vonden het een verademing het geloof samen te kunnen vieren, waarbij muren en grenzen geen rol speelden. Een grote rol speelde daarbij het grote aantal gemengde huwelijken. Daardoor kwam oecumene op een andere manier de kerk in. Ondertussen zijn we decennia verder en lijkt het oecumenisch vuur geluwd. Iedere kerk of christelijke geloofsgemeenschap is bezig met zijn of haar overleven. Het is maar moeilijk over eigen grenzen heen te kijken. Oecumene .. wat was dat ook al weer?

Maar .. lijdt de oecumene wel een tanend bestaan? Of is ze er wel, maar aan de oppervlakte niet erg zichtbaar?

 

Deze avond laten we zien dat oecumene lééft. Gast vanavond is o.a. dominee Bert Altena, voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken, Groningen en Drenthe. Aan bod komen de volgende oecumenische initiatieven:
* Open Huis, Assen
* Kerk in de Kas, Erica
* Platform Kerk en Aardbeving (Groningen)
* Pelgrimeren in Groningen
* Diaconale activiteiten in de parochie Heilige Drie-eenheid (Hoogeveen-Meppel-Beilen)
* Het mooiste Bijbelverhaal van Groningen.

Waar: Parochiehuis, Dr. Nassaulaan 3c, Assen

Wanneer: Donderdag 22 maart 2018. Van 20.00 tot 22.00 uur

Voor wie: Leden van parochiebesturen, locatieraden, PCI’s, oecumenische werkgroepen, redacties parochiebladen en allen die de oecumene een warm hart toedragen.

Door wie: Ds Bert Altena, voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe en andere initiatiefnemers op het gebied van de oecumene

Opgave: Aanmelden tot 14 maart 2018 bij: Vicariaat Groningen-Drenthe, t.a.v. mevr. L. Winter. Adres: Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen. Tel. (050) 40 65 888 alle dagen (vrijdagmiddag afwezig). E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.
Pagina sluiten...


...

- 18 maart 2018 - Broeders en zusters, lieve mensen. Hobby’s zijn belangrijk, waarom?.... omdat we er vreugde aan beleven en ook omdat ze een tegenhanger zijn voor de sleur van ons dagelijks vaak drukke leven.

Er zijn mensen die kaarten als hobby hebben. Begrijp mij goed, kaarten als hobby is niet verkeerd. Maar er zijn mensen die niet één keer in de week gaan kaarten, maar wel vier of vijf keer in de week………..

 

En, lieve mensen, willen we iets van ons leven maken, dan zullen we er iets voor moeten doen, er iets voor moeten láten. Veel onenigheid in Kerk en Samenleving ontstaat als mensen alleen maar bezig zijn voor zichzelf en te weinig met God bezig zijn. Door sommige dingen te laten of te minderen, kunnen wij ervoor zorgen, dat er ook tijd en energie overblijft voor de medemens. Er zijn mensen, die hun vreugde vinden, niet in allerlei leuke vormen van tijdverdrijf, maar in de dienst aan en voor de naaste.Broeders en zusters,
Het evangelie van vandaag is één van die teksten uit de Bijbel waar we, door het bijwonen van uitvaarten en gedenkvieringen, iets beter mee vertrouwd zijn. Niet alleen omdat het met lijden en dood te maken heeft, maar omdat het de wezenlijke zin van het menselijke leven, in de christelijke boodschap, het best tot uitdrukking brengt. Met dat beeld van de graankorrel wordt ons duidelijk, dat christen zijn, echt geen hobby is dat je zo maar hier en daar, al dan niet, in praktijk kan brengen. Christen zijn, heeft iets te maken, met onze basishouding tegenover leven en dood. Met dat beeld van de graankorrel wil Jezus zijn leerlingen, en dus ook ons, duidelijk maken dat we rekening moeten houden, met het feit, dat ons ook dagen van pijn, van leed en van verdriet te wachten staan.

Zusters en broeders, lieve mensen,
Het is goed dat we ons in de periode waarin de liturgie naar het lijden en de dood van Jezus toegroeit, bezinnen over ons leven en dat van anderen. Het is goed dat we stilstaan bij onze eigen pijn en bij ons eigen lijden en dat van anderen. En het is nog beter dat we beseffen dat we er nooit alleen voorstaan, dat God, dat Christus altijd, en vooral op die momenten tegen ons zegt: ‘Ik ben er voor u. Ik leg Mezelf in uw binnenste, ik grif Mezelf in uw hart. Ik zal uw God zijn, en jij zult mijn kind zijn, en je zult Mij kennen zoals Ik ben: een God voor iedereen, voor groot en klein. Een God voor alle mensen, een God die in uw leven is, die bij u is in vreugde en verdriet. Nooit zult u alleen zijn, want uw God, zal altijd bij u zijn. Amen

Pagina sluiten...


 


...

 In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 is in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang. De intentie dit jaar luidt: "Eucharistie = Liefde".

We kunnen met een grote groep per bus naar Amsterdam. Daar vieren we samen de H. Mis, bidden in de bus en er is tijd om elkaar te leren kennen. U bent van harte uitgenodigd mee te gaan!

Bus vertrektijden

• Uithuizen, 17.30 uur, Kennedylaan 33

• Groningen, 18.00 uur (verzamelen in de hal van het NS hoofdstation)

• Heerenveen, 20.00 uur, bij de H. Geestkerk, Crackstraat 13

• Nagele, Parkeerplaats afslag nr. 13 om ± 20.30 uur

De kosten zijn € 22,00 voor deelnemers uit Groningen en Friesland. € 17,00 voor deelnemers uit de N.O. Polder. Betaling te voldoen op rekening nr. NL 71 ABNA 05 02 48 89 64 t.n.v. A. Lukassen onder vermelding van ‘Stille Omgang’.

Contactpersonen:

• Groningen: dhr. H. Mulder (050 – 5 25 12 94), dhr. A. Lukassen (050 – 3 13 48 72).

• Friesland: dhr P. Jansen (05 13 – 61 09 87). N.O. Polder: dhr. J. Kolb (05 27 - 65 22 55).

Opgave bij: Dhr. A. van den Hende. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Voor de jongeren is er een jongerenprogramma voor de Stille Omgang gemaakt en aanmelding kan via de facebookpagina van ons bisdom. https://www.facebook.com/jongerenbisdomgl/


Voor algemene informatie, zie website: www.stille-omgang.nl

Pagina sluiten...


 

...

Tijdens de komende veertigdagentijd organiseert de werkgroep VOM - Vrede Ontwikkeling Missie - op 15 maart ‘s avonds om halfzes, een ‘vastenmaaltijd’ in de parochiezaal.

Deze maaltijd bestaat uit verschillende stamppotten. De kosten van deze maaltijd zijn €15.00 en de opbrengst is bestemd voor het vastenactieproject in Zambia.


Houdt u van stamppot en draagt u de vastenactie een warm hart toe, dan kunt u zich tot 12 maart opgeven voor deze maaltijd. In de kerk op de tafel bij de doopkapel liggen inschrijfformulieren of telefonisch bij Marjo Steenbergen, tel. 0528-277025.

Pagina sluiten...


 

 

...

- Voltooid Leven -

Op dit moment wordt in ons land veel gediscussieerd over het thema ‘voltooid’ leven. Iedereen weet wat ermee bedoeld wordt. De kranten staan er vol van. Het gaat om een nieuwe wet naast de al bestaande wet waarin euthanasie is geregeld. Ook de Raad van Kerken besteedt in haar bezinningspublicatie ‘Nu ik oud word’ aandacht aan dit onderwerp (zie www.raadvankerken.nl). Een aantal artikelen in dit boekje sluit aan bij mijn denken en geeft meer overwegingen tegen een nieuwe wet dan ik in deze column kan geven.

 

In 1969 begon de discussie over de mogelijkheid om iemands leven te beëindigen in het geval er sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Er volgde een jarenlange discussie die resulteerde in wat we noemen de Euthanasiewet (2002). Euthanasie en hulp bij zelfdoding is nog steeds strafbaar – het staat nog steeds in het wetboek van strafrecht – maar als er aan een aantal voorwaarden is voldaan, wordt de arts niet vervolgd. Er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Of een ziekte uitzichtloos is, kan een arts vaststellen. Hij weet of er nog een behandeling mogelijk is. Dat is objectief. Of er sprake is van ondraaglijk lijden, is al wat moeilijker vast te stellen, omdat dat afhangt van de subjectieve mening van de patiënt. Uiteraard moet de patiënt het zelf willen, en moet de arts een andere arts raadplegen. De wet wil met deze formulering bescherming van het leven als hoogste norm overeind houden.

 

Toen de wet werd ingevoerd, vreesden sommigen dat het een begin zou worden van een glijdende schaal. Ik moet helaas vaststellen dat die vrees terecht was. De grenzen worden steeds verder opgerekt; er wordt steeds meer mogelijk. Wat mij nog het meeste zorgen baart, is dat de wet een soort recht lijkt te zijn geworden. In de praktijk ‘eisen’ sommige ernstig zieken of families dat een arts euthanasie toepast. Dit kan een arts in gewetensconflicten brengen. De euthanasiewet heeft het voor de artsen niet gemakkelijker gemaakt. De euthanasiewet geeft iemand geen recht op euthanasie. De wet regelt alleen dat een arts niet wordt vervolgd, als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Voldoet hij niet aan deze voorwaarden en is hij onzorgvuldig, dan kan hij nog steeds gestraft worden op basis van de regel ‘gij zult niet doden’. Elk menselijk leven is waardevol en heilig in zichzelf. “Niemand mag, in welke situatie dan ook, voor zich het recht opeisen om rechtstreeks aan een onschuldig menselijk wezen het leven te ontnemen” (Catechismus van de Katholieke Kerk, 2258).

 

De voorstellen voor een nieuwe wet over voltooid leven gaan verder. Het gaat om mensen die van zichzelf vinden dat hun leven voltooid is, dat hun leven geen zin meer heeft. Er is dan geen medische reden en er is ook geen sprake van ondraaglijk lijden. Maar iemand heeft familie verloren, is eenzaam, gaat geestelijk en lichamelijk achteruit, en verlangt naar de dood. Ik vermoed dat mensen dit herkennen en ik kan me een dergelijk gevoel wel voorstellen. Ik hoop echter dat de nieuwe wet er niet komt. Ik vrees namelijk voor een ‘cultuur van de dood’. Als er wettelijke mogelijkheden worden geschapen, beïnvloedt dat het aanvoelen van kwetsbare mensen: ‘Misschien ben ik wel een last voor mijn familie en vrienden’; ‘Ik kan toch niets meer bijdragen aan de samenleving’; ‘Wat heb ik nu nog!’ Het werkelijke probleem is dat wij er niet meer in slagen om onze medemensen te helpen in hun nood, eenzaamheid en angstgevoelens. Die gevoelens zijn heel menselijk en van alle tijden. We hebben de opdracht om elkaar als mensen te helpen en bij te staan. Zou hier niet een taak liggen voor de parochies? En is dit niet een verantwoordelijkheid van ieder van ons in de samenleving?

 

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Terug naar hoofdpagina > > >


 

 

 

 

Reclamebureau “Over De Top” krijgt een opdracht van de PKN (Protestantse Kerk Nederland): Zet Paulus in de markt. Maar, hoe doe je dat?
Slagen de medewerkers van het reclamebureau er in om het verhaal van Paulus actueel te maken? Kan de kerk anno nu nog wat van Paulus leren? Welke boodschap heeft Paulus ons mee willen geven?

 

Paulus blijkt een gedreven man te zijn en kan zijn mond niet houden. In zijn brieven en in de verhalen die er over hem te vinden zijn in het Bijbelboek Handelingen, voert hij het hoogste woord. Hij wil het evangelie, het goede nieuws over Jezus van Nazareth, niet voor zichzelf houden, maar aan iedereen vertellen die maar luisteren wil. Door het leven van Jezus is voor Paulus voor eens en altijd duidelijk geworden dat mensen niet bestemd zijn om te lijden. God kiest voor het leven. En dat mag de hele wereld weten.

 

Met die boodschap gaat Paulus op reis. Een man met een missie. De eerste zendeling, de bekendste apostel. Hij trekt van stad naar stad. Overal brengt hij mensen in beweging. Overal ontstaan groepjes die verdergaan in het spoor van Jezus: de eerste gemeenten. Paulus schrijft aan hen en zij schrijven hem. Paulus is misschien wel de persoonlijkste auteur van het Nieuwe Testament. Hij schrijft geen tijdloze theologische verhandelingen, maar gaat in op de praktijk van alledag, het hier en nu. Zijn brieven zijn onderdeel van een dialoog, een geloofsgesprek tussen hem en mensen van vlees en bloed. Paulus is in alles wat hij doet en zegt missionair.

 

Deze musical zet die dialoog, dat geloofsgesprek, voort. Bijzondere momenten uit het leven van Paulus komen aan bod. Zo maken spelers en publiek kennis met zijn verhaal. Maar de spelers reageren ook op de teksten van Paulus. Ze geven hun commentaar, gaan in gesprek en vertalen naar deze tijd. Zo wordt duidelijk wat de boodschap is van Paulus, toen en nu. Zo wordt de afstand overbrugd tussen Paulus en de tegenwoordige tijd.

 

De uitvoeringen zijn op de volgende data:

Zaterdag 10 mrt. om 15.30 uur in Het Erfdeel – Atalanta 2- Meppel
Zondag 11 mrt. om 10.00 uur in Het Erfdeel
Zaterdag 17 mrt. om 19.30 uur in De Oude Kerk – Groenmarkt 4- Meppel
Zondag 18 mrt. om 10.00 uur in De Oude Kerk

Toegang is gratis, er is wel een collecte voor de onkosten bij de uitgang.

Musical Meppel: gaat uitvoeren de musical: MET DE GROETEN VAN PAULUS (van: Gerard van Midden en Gerard van Amstel)
Pagina sluiten...


 

 

...

Lichte muziek integreren in de vieringen.

Zaterdag 10 maart 2018
Aanvang 13.30 uur

Locatie: St. Franciscuskerk, Wolvega, Lycklamaweg 6, 8471 JX
m.m.v.: Koor Spirit of Joy, RK-parochie Wolvega
en Johan Klein Nibbelink: kerkmusicus en pop-cantor te Winterswijk
Het doel van de studiemiddag is ontdekken en leren hoe je lichte muziek kan integreren in vieringen en de muziek met goede kwaliteit kan uitvoeren. Johan Klein Nibbelink vertelt over zijn werk als pop-cantor en zijn initiatieven op het terrein van liturgie en lichte muziek. Het RK parochiekoor Spirit of Joy illustreert de presentatie met een aantal composities die het koor in eucharistievieringen zingt. Dirigent en theoloog Ulbe Tjallingii houdt een inleiding over lichte muziek in parochievieringen. Deze kerkmuziekmiddag is georganiseerd door de Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Fryslân.
Meer info: Ulbe Tjallingii, via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06-14859557.
Pagina sluiten...


 

...

We nodigen U van harte uit voor de Vastenwandeling op zaterdag 10 maart 2018 in het mooie natuurgebied Bargerveen in Weiteveen. Deelnemers zich laten sponsoren of geven zelf een bedrag voor met de Vastenwandeling mee te lopen. De opbrengst is gaat naar één van de doelen van Vastenactie van de parochie Immanuel: projecten van Stichting Omwana Uganda: voor hulp aan
alleenstaande moeders en hun kinderen.

Twee afstanden

Wandeling

De wandeling kan in twee afstanden: 5 of 10 km.  De gezamenlijke start is 10.00 uur en we vertrekken als één groep.
Aanmelding vooraf stellen we op prijs.
U kunt zich ook vanaf 9.00 uur op de dag zelf aanmelden bij de RK Kerk, Zusterweg 19, 7765 AX Weiteveen.

 

Dankzij sponsoring door  bakkers en supermarkten komt de opbrengst geheel ten goede aan Stichting Omwana Uganda.  

 

Inschrijfadressen:

Weiteveen: Marjan Tholen               tel. 0591-303945,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schoonebeek: Lies Lubbers              tel. 0524-532888,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Steenwijksmoer: Gesina Juurlink     tel. 0524-513755,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nw.-Schoonebeek: Lenie Voppen    tel. 06-44616381,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Coevorden: Jan Specken                   tel. 06-28090347,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pagina sluiten...


 

...

Tijdens de Goede Week worden meeleefdagen georganiseerd voor jonge mannen tussen 17 en 40 jaar. Samen met de seminaristen bereid je je voor op het feest van Pasen in de Goede Week. Lees meer...


 

 

...

In Vaticaanstad wordt dit jaar een ‘presynode’ gehouden  met als thema ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’.

Namens Nederland wordt Danny Hakvoort afgevaardigd.   Lees meer...


 

 

...

- 4 maart 2018 - Broeders en zusters, lieve mensen,

Waar veel mensen bij elkaar komen, om wat voor reden dan ook, daar krijg je commercie: winkels en kramen waar je van alles kunt kopen. Kijk maar eens naar Lourdes, naar Kevelaer, plaatsen van gebed en bezinning, maar ook van allerlei winkels waar je langs moet als je naar het heiligdom gaat. Er zijn mensen die zich daar aan ergeren.


Dat was in Jezus’ tijd precies zo en Jezus ergerde zich aan die handelaars in de tempel, de tempel was immers een plaats van gebed.
Nu is het een feit dat geloven en handel, dat wil zeggen geld verdienen in de praktijk van het leven heel vaak samen gaan. Dat is altijd al zo geweest. Ik hoorde laatst van enkele oudere parochianen iets over de vroegere bankenpacht. Dat was een soort handel in de kerk waarbij het ging om de beste plaatsen die per opbod werden verpacht. Ik heb dit zelf nooit meegemaakt, maar mijn ouders wel, en volgens de verhalen ging dat er nog wel eens onstuimig aan toe! Maar geen enkele pastoor maakte er een eind aan, want het geld was nodig om de kerk te onderhouden, maar ook de pastoor!! Geloven en geld is en blijft een delicate zaak, ook nu nog. Eigenlijk zou het veel zuiverder zijn als er helemaal geen geld gevraagd hoefde te worden.

Broederse en zusters,
Men zegt wel eens voor geld is alles te koop en tot op zekere hoogte is dat wel waar, als het tenminste gaat over allerlei materiële goederen. Maar menselijk geluk is niet voor geld te koop, maar je kunt wel geluk krijgen als je je geld gebruikt om anderen te helpen, zoals we bijvoorbeeld in de Vasteaktie doen. En de geloofsgemeenschap financieel ondersteunen is voor een gelovige ook heel belangrijk.
Ik weet wel, gelovig zijn, is niet in geld uit te drukken, maar iedereen die zijn ‘gelovig zijn’ serieus wil beleven zal beseffen dat het goed functioneren van een kerkgemeenschap niet zonder geld kan.
Maar een kerk moet een plaats zijn waar God geëerd wordt zonder enige belemmering. De kerk moet een heilige plaats waar mensen kunnen bidden, zonder links of rechts te moeten kijken. Een plaats waar Gods Woord verkondigd kan worden zonder afhankelijk te zijn van de publieke opinie.

Broeders en zusters, lieve mensen,
Moge wij in deze veertigdagentijd, veertigdagen groeien naar het grote feest van Pasen, door extra ruimte te maken voor God, door te minderen in dingen die niet zo belangrijk zijn, daardoor meer tijd krijgen om te groeien in de liefde voor God, door te bidden thuis of in de kerk of beiden!!...... Meer te groeien in liefde en aandacht voor de mensen die ziek zijn of eenzaam……….Meer te groeien in zorg en aandacht voor de mensen in onze eigen omgeving……… Ja, lieve mensen veertigdagen groeien naar Pasen. Veertigdagen groeien……Amen.

Pagina sluiten...


 


...

De bisschoppen hebben op 16 januari besloten tot invoering van twee (gekoppelde) systemen voor de administratie in de parochies. Het heeft enkele jaren voorbereiding gevraagd, de oude systemen waren ‘versleten’. Eind mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG stelt strenge eisen aan de systemen én de organisatie eromheen. Voor de RK Kerk, met zo’n 300 (gefuseerde) parochies, een hele kluif om dat voor elkaar te krijgen. Met het besluit tot invoering van de nieuwe systemen  hopen we jaren vooruit te kunnen.
  

Onze parochie heeft besloten zo snel mogelijk over te stappen en wij hebben ons aangemeld om dat nog dit jaar te doen. De vrijwilligers (budgethouders en ledenadministrateurs) die hiermee als eersten te maken krijgen, hebben in het najaar informatie avonden gevolgd en een testperiode beleefd. Deze mensen bleken geïnteresseerd en betrokken; de introductiedag - 12 maart - is voor hen een werkdag, die zij ervoor inleveren. Zij verdienen onze dank en waardering.

Wij weten op dit moment nog niet wanneer wij kunnen overstappen op de nieuwe systemen. Dat wordt centraal geregeld. Meer informatie kunt u vinden op de website  www.rkk-online.nl


Dominic Brügemann, secretaris van het parochiebestuur

Pagina sluiten...


 

...
230x230-1 Parochie Heilige Drie-Eenheid

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­