Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­


Op 16 september a.s. om 10.00 uur zal Mgr. Van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen – Leeuwarden,  in een feestelijke Eucharistieviering P.H.H. Wellen installeren als pastoor van onze parochie en de heer E.M.M. Verheijen presenteren om vanaf 1 oktober zijn taken als pastoraal werker samen met de pastoor Peter Wellen in onze parochie op zich te nemen.

Na afloop van deze viering zal er gelegenheid zijn de pastores Wellen en Verheijen te ontmoeten.

De installatie en presentatie zal plaats vinden in de parochiekerk van Hoogeveen. Op deze zondag zulle er geen viering in Meppel en Beilen plaats vinden.
Pagina sluiten...


...

In september 2018 start de Diocesane Werkgroep voor Liturgie haar cursus voor parochianen. De cursus belicht het kerkelijk jaar.

Veel voorkennis is niet vereist omdat we, stap voor stap, in 7 bijeenkomsten de feesten en liturgische tijden volgen. Cursuslocatie is het Parochiehuis van Wolvega. Als basis gebruiken we het boek ‘Ons brood gedoopt in licht’ van Andries Govaart: een inleiding in geloof, kerk en liturgie.

Voor wie is de cursus bestemd? Je bent als vrijwilliger werkzaam op het gebied van de liturgie, maar…. hoe zat het ook al weer ? Je wilt meer achtergronden weten, je bent ooit gedoopt en hebt de behoefte je opnieuw te oriënteren op het geloof, je bereidt je als ouders voor op het doopsel van je kind of je begeleidt doopouders. Aan de hand van het liturgisch jaar geeft Andries Govaart inzicht in de belangrijke thema’s van het christelijk geloof. Denk aan de sacramenten, kernteksten over geloof en de heiligen, wezenlijke vragen in het leven. Informatie, gedichten, oefeningen en afbeeldingen wisselen elkaar af.

Cursusdocenten zijn Pastoor Victor Maagd, Ann Dikhoff-Pollmann, pastor José Lange en pastor Arjen Jellema van de Diocesane Werkgroep Liturgie.

Cursusdata zijn: 12 september, 17 oktober, 14 november, 12 december, 20 februari 2019, 10 april en 22 mei. Telkens van 20.00 uur tot 22.00 uur.


Meer informatie of een uitgebreide folder: zie website bisdom of via Werkgroepvoorzitter pastoor Victor Maagd, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Opgave bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pagina sluiten...


 

...

Wat kun je dit keer verwachten?
Veel gezelligheid, kanoën rond de singels, de stad Groningen zien, samen eten en Eucharistie vieren met de bisschop.
Geef je alvast op ! Leeftijd: 15-30 jaar.
Kosten: € 5,-- . Info/opgeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Voor meer informatie neem contact op met Piet Timmermans, What’s app: 06-24863901


 

Sinds eeuwen eren de gelovigen Maria de Moeder Gods en roepen haar bijstand in door het bidden van de Rozenkrans. In de oktobermaand, net zoals in de meimaand. Ook in onze parochie wordt speciaal in oktober de Rozenkrans gebeden.
In onze parochie-locatie Sint Stephanus iedere dinsdagavond om 18.45 uur en in de parochie-locatie Onze Lieve Vrouw Visitatie elke donderdagavond om 18.40 uur met aansluitend om 19.00 uur Eucharistieviering.


 

GELOOF EN KERK 3 (aug 2017)

Er zijn mensen die de Kerk beleven als een vereniging. Een misdienaar zei eens: “ik ben op voetballen en op hockey én op misdienen.”

De vader kwam na de mis zijn zoontje weer ophalen en was ook bereid om te rijden bij het jaarlijkse misdienaarsuitstapje. Dat ging verder heel prettig en het was ook een goede oplettende misdienaar.
Je kunt de Kerk beleven als een vereniging waar je lid van wordt vanuit persoonlijke interesse. Je bent lid van een heemkundekring, van de bibliotheek of van een sportclub. Dit kan via een officieel lidmaatschap, maar het kan ook een losser verband zijn. Veel mensen hebben een hobby en willen die met anderen beoefenen. Het lidmaatschap van een vereniging is dikwijls tijdelijk. Voetballen doe je tot je veertigste, daarna kies je voor een andere sport. Vroeger kwam het wel meer voor dat je voor het leven lid was. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gilde zoals die in Noord-Brabant voorkomen. Je bleef je leven lang lid en je had het van je vader overgenomen. Trouw lid blijven van eenzelfde club is zeldzamer geworden.
Lidmaatschap van een vereniging kost contributie. Er is een bestuur dat de gezamenlijke uitoefening van de hobby mogelijk maakt, en een gezellige barbecue organiseert aan het einde van het seizoen. Er moet natuurlijk iemand in het bestuur zitten en er is een kas die beheert moet worden en waarvoor aan de leden verantwoording moet worden afgelegd op de jaarvergadering.
Er zijn gelovigen die de Kerk als een vereniging beschouwen. Ze zijn er lid van, staan in het ledenbestand, en beschouwen de kerkbijdrage als een soort contributie. Ze vinden het heel normaal die jaarlijkse bijdrage te betalen want de Kerk kan niet van de lucht leven en moet soms toch ook iets kunnen organiseren. Ze zijn ook bereid om op projectbasis een bijdrage in natura te geven.
Je kunt de Kerk beschouwen als een vereniging waar je vrijwillig lid van wordt en waar je iets van je vrije tijd in steekt.
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden


 

Parochiejaar1

11 Juni vierde onze parochie haar 1e verjaardag in en rond de St.Stephanuskerk in Meppel. In de tent achter de kerk lag op diverse plaatsen een "tafelbrief" met vragen/stellingen, waarover parochiebestuur en locatieraad graag de mening van de parochianen over wilden weten.

De tafelbrief ( met daaronder een korte samenvatting )

Beste Parochianen,
Deze parochiedag is een mooi moment om met elkaar kennis te maken, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

We zijn als locatieraad Meppel zo vrij om wat suggesties te geven voor onderwerpen waarover u met elkaar in gesprek kunt gaan. Geheel vrijblijvend en ook heel fijn wanneer we vandaag ook van u suggesties ontvangen waar we als parochiebestuur en locatieraden aandacht aan kunnen geven. Bij dit formulier vind u gele post-it briefjes waar u deze ideeën, zorgen en of aanbevelingen kunt opschrijven. Deze briefjes kunt u vervolgens plakken op de flip-over in de hal van de kerk.

Onderwerpen:

 • Op deze parochiedag ben ik als parochiaan blij met . . . . . . . . . .
 • Als ik in het parochiebestuur of in de locatieraad zou zitten dan zou ik . . . . .
 • Het is van toegevoegde waarde om jaarlijks met de drie geloofsgemeen- schappen samen de parochiedag te vieren.
 • De kernwaarden van onze parochie zijn
      - Beweging;
      - Verbinden;
      - Gelijkwaardigheid.

 Deze kernwaarden zie ik terug in onze parochie en geloofsgemeenschap.

 • De eigenheid van onze geloofsgemeenschap is niet veranderd sinds we zijn

         gefuseerd naar de parochie Heilige Drie-eenheid.

 • Welke aanbevelingen kunt u meegeven aan de drie locatieraden en het

         parochiebestuur


Een korte terugblik ............

We kijken terug op een zeer geslaagde parochiedag van de Heilige Drie-eenheid. Het weer zat ons geweldig mee en met de inzet van vele parochianen konden we genieten van zoet bij de koffie en hartig bij de borrel.

Op de tafels lag een papier waarop stellingen waren verwoord en waar u met elkaar over in gesprek kon gaan en bent gegaan. Tevens was er ruimte om ideeën, zorgen en aanbevelingen op te schrijven.

Uit de gesprekken en de geschreven teksten mogen we concluderen dat er behoefte is aan

een jaarlijkse parochiedag. Het samen vieren en het in contact komen met parochianen van de andere locaties werd zeer waardevol ervaren.

Een aantal opmerkingen en ideeën willen we u niet onthouden:

 • gezamenlijk jongerenkoor oprichten vanuit de drie locaties;
 • meer aandacht voor de 30-plussers en de jeugd;
 • elkaars positieve kanten proberen te vinden en deze te delen;
 • ik ben als parochiaan blij met:

- “de mooie, eigentijdse viering en de aandacht voor iedereen”

- “ons allemaal”

- “het ontmoeten van elkaar”

 • Kan het kinderkoor af en toe op de andere locaties zingen?
 • Aanbeveling: samenwerken met behoud van ieders eigenheid


Locatieraad Meppel


 

De parochie-locatie Onze Lieve Vrouw Visitatie organiseert bij voldoende belangstelling op zaterdag 30 september 2017 een bedevaart naar Kevelaer.

Vanuit Hoogeveen vertrekt er een bus.
Kosten ± € 25.00 per persoon.

Opgave: voor 11 september 2017, per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


 

Op 2 oktober a.s. brengt onze nieuwe bisschop Mgr. Van den Hout een kennismakingsbezoek aan onze parochie. Overdag zal hij de locaties bezoeken, praten met de pastores en de locatieraden. Om 19.00 uur zal hij samen met onze pastores voorgaan in een eucharistieviering in de kerk van Onze Lieve Vrouw Visitatie in Hoogeveen. U bent daar als parochianen van de Parochie Heilige Drie-eenheid meer dan van harte welkom. Na afloop is er een informele ontmoeting van de bisschop met de parochianen met een hapje en een drankje.


 

Al 50 jaar organiseert Pax elke 3e week van september de nationale Vredesweek, een week waarin we stilstaan èn in actie komen voor vrede. Of je nu dorpsgenoten en vluchtelingen met elkaar in contact brengt, een kunstwerk dat de vrede verbeeld op de muur spuit of dialoog bevordert in Oekraïne of Irak: veel mensen grijpen de Vredesweek aan om verbinding te zoeken met de ander. Vredesorganisatie PAX vraagt aandacht voor zowel buitenlands als binnenlands vredeswerk. Daarom zijn er veel vredeswandelingen, dialoogavonden en andere activiteiten die een antwoord vormen op polarisatie.
230x230-1 Parochie Heilige Drie-eenheid

Over onze parochie

De RK Parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies Sint Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

 

 

­