Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­


Tijdens een viering in een volle kerk is op zondag is 30 september j.l. afscheid genomen van pastor Dorenda Gies. Na bijna 10 jaar werkzaam te zijn geweest in onze parochie is Dorenda per 1 oktober benoemd tot pastoraal werkster in de parochie H. Jacobus de Meerdere in NoordWest Friesland.

Van de kinderen kreeg Dorenda een fruitschaal, van de parochianen uit Meppel  een appelboom en van de gehele parochie een icoon van Sint Franciscus. Na afloop van de viering was er nog gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Dorenda.

De afscheidsviering vond plaats in de kerk van de parochie-locatie St. Stephanus in Meppel.
Naar de foto's...


 

...

Op 16 september a.s. om 10.00 uur zal Mgr. Van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen – Leeuwarden,  in een feestelijke Eucharistieviering P.H.H. Wellen installeren als pastoor van onze parochie en de heer E.M.M. Verheijen presenteren om vanaf 1 oktober zijn taken als pastoraal werker samen met de pastoor Peter Wellen in onze parochie op zich te nemen.

Na afloop van deze viering zal er gelegenheid zijn de pastores Wellen en Verheijen te ontmoeten.

De installatie en presentatie zal plaats vinden in de parochiekerk van Hoogeveen. Op deze zondag zulle er geen viering in Meppel en Beilen plaats vinden.
Pagina sluiten...


...

Met ingang van 1 oktober a.s. zal  pastor Dorend Gies een nieuwe zending krijgen als pastoraal werkster voor de parochie Heilige Jacobus de Meerdere in de plaatsen Sint Annaparochie, Dronrijp, Franeker, Harlingen, Terschelling en Vlieland,
Lees meer...


 

...

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­