Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­


Hart(d) voor de toekomst Laudato Si’: een oproep van paus Franciscus tot compassie.

In 2015 was de media vol lof over de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus.

Zijn oproep hart te hebben voor de toekomst en compassie met de armen en de aarde heeft wereldwijd mensen – gelovig en niet-gelovig – geïnspireerd tot de zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’. En nog steeds zet de boodschap uit Laudato Si’ van hoop en vreugde voor een vredige en bestendige toekomst mensen aan tot dialoog en actie.


Tijdens de Diaconale Werkavond gaat Caroline Doelman (Solidair Friesland) in op de vraag wat de essentie en boodschap van Laudato Si’ is. En waarom het de moeite waard blijft om de dialoog aan te gaan en in actie te komen voor ‘ons gemeenschappelijke huis’. Peter Bootsma (Noorden Duurzaam) gaat vooral in op de vraag hoe we de boodschap van Laudato Si’ kunnen vertalen naar de praktijk van alle dag. Welke praktische handvatten zijn er dicht bij huis voor diaconie, caritas en parochie? Na de pauze voeren we hierover tafelgesprekken met aan iedere tafel een andere invalshoek. Gevolgd door een korte uitwisseling van opgekomen voorstellen en ideeën.


Van harte welkom op deze Diaconale Werkavond!


Aanmelding:  vóór 24 oktober bij (verplicht) bij Cor Romkes, T: 0513 432213, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Locatie: Zalencentrum St. Nyk, Van Hardenbroekstraat 3, Sint Nicolaasga
Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:30 uur)

Deze avond wordt georganiseerd door de Commissie Diaconie Zuidwest.
Pagina sluiten...


 

...

Van 3 tot 28 oktober vindt in Rome de synode plaats over ‘Jongeren, geloof en roeping’. Dit zijn de 7 sleutelwoorden van het werkdocument.

Allereerst moet gezegd dat het werkdocument vertrekt van een heel nuchtere vaststelling: er zijn jongeren die helemaal niets van de Kerk vragen of verwachten.

Ze ervaren haar veeleer als vermoeiend of irritant. Daarvoor wordt verwezen naar misbruik- en andere schandalen, maar ook naar doctrinele en ethische posities die haaks staan op de publieke opinie.

Gelovige jongeren verlangen naar een authentieke Kerk, die hun leven deelt in plaats van erover te preken. Het werkdocument zal bisschoppen uit de hele wereld doen nadenken over deze 7 sleutelwoorden.

#1 Luister

De jongeren willen met empathie beluisterd worden daar waar ze zijn, door mensen die delen in hun dagelijkse bestaan. Ze willen zich onderdeel voelen van het leven van de Kerk, niet louter object van evangelisatie. Het luisteren is de eerste vorm van een geloofwaardige en vrijmoedige taal die de jongeren vragen.

Waar luisterbereidheid, een warm onthaal en persoonlijk getuigenis geboden worden op een creatieve en dynamische manier, ontstaat sympathie en eensgezindheid.

#2 Begeleiding

Van spirituele en psychologische begeleiding tot vorming en gezins- en roepingenpastoraal, jongeren verwachten van de Kerk dat ze er is voor hen. Niet als een optie bij de vorming of evangelisatie, maar als een kerkelijke plicht en een recht van elke jongere. Met als doel: het geweten en de vrijheid vormen, dromen cultiveren en concrete levenskeuzes maken. Het gezin speelt hierin een belangrijke rol.

De afwezigheid van de vaderfiguur moet in het centrum staan van de reflectie, klinkt het.

#3 Bekering

Enerzijds wordt de gedwongen bekering aangeklaagd in landen waar christenen een bedreigde minderheid vormen. Anderzijds vragen de jongeren precies dat ze in hun vorming aangesproken zouden worden op hun hele persoonlijkheid. Jongeren blijken ook erg gevoelig voor de ecologische bekering waartoe paus Franciscus oproept.

Van de Kerk is ook een bekering nodig, met name om de unieke en noodzakelijke creativiteit van het vrouwelijke religieuze leven te erkennen en aan te moedigen.

#4 Onderscheiding

Een van de meest voorkomende woorden in het werkdocument. Onderscheiding is een spirituele dynamiek om de wil van God te herkennen en te ontvangen. Die methode moet de jongere generaties aangeboden worden zodat hun inspiratie niet wegebt.

Vooral in de roepingenpastoraal moeten competente mensen degelijke en aantrekkelijke activiteiten opzetten, die schitteren in een relationele en broederlijke stijl.

#5 Uitdagingen

Religieuze discriminatie, racisme, werkloosheid, armoede, verslaving, seksuele uitbuiting … De uitdagingen die ook jongeren treffen, zijn talrijk. Veel ervan zijn terug te brengen op uitsluiting, de wegwerpcultuur, problematisch gebruik van nieuwe technologieën (dark web). Het document onderstreept de kwestie van jonge migranten, vaak slachtoffer van mensenhandel, voor wie meer bescherming én integratie gevraagd wordt.

De pastoraal moet gettovorming tegengaan en ontmoetingskansen scheppen over culturele en etnische grenzen heen.

Gelukkig zijn er ook positieve uitdagingen, zoals muziek (socialiserende waarde), sport (zorg voor en discipline van het lichaam, gezonde competitie) en vriendschap.

#6 Roeping

Veel jongeren hebben een vernauwd beeld van wat roeping betekent. Omdat ze ervan uitgaan dat het alleen gaat over de werving van priesters en religieuzen, hebben ze hun oordeel al klaar. Daarom moet het perspectief verbreed worden.

Elke jongere heeft een roeping, die zich kan uiten op uiteenlopende domeinen: van gezin, studie, beroep tot politiek.

Het komt erop aan dat de roeping het hart wordt van alle dimensies van de persoon: zijn talenten, vaardigheden, successen en tegenslagen, zijn capaciteit om in relatie te treden en lief te hebben, zijn verantwoordelijkheidszin.

Het priestertekort noopt de Kerk ook tot nadenken. Er is een vernieuwde reflectie nodig over de priesterroeping en een roepingenpastoraal die voeling geeft met Jezus’ oproep om herder te worden van zijn kudde.

#7 Heiligheid

Het werkdocument eindigt met een reflectie op heiligheid, want de jeugd is een tijd voor heiligheid.

Alle heiligen zijn jong geweest.

Hun leven moet jongeren vandaag toelaten om de hoop te cultiveren, zodat jongeren hun leven met moed in handen nemen, met het oog op de mooiste en diepste dingen en met een vrij hart.

Bron: Vatican News. Foto RK Kerk.nl
Pagina sluiten →


 

Hoe kunnen we samen onze inzet voor de oecumene vernieuwen?
Hoe kunnen we elkaar daarbij inspireren en zelf inspiratie opdoen?

De provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe organiseert daarom een oecumenisch werkbezoek aan Emmen op zaterdag 27 oktober 2018, voor alle leden van plaatselijke raden van kerken in Groningen en Drenthe en voor allen die in die twee provincies oecumenisch geïnteresseerd zijn.

We gaan op werkbezoek bij de Raad van Kerken in Emmen.
- Hoe is daar de opvang geregeld van vreemdelingen?
- Wat doen kerken en christenen daar om vluchtelingen op te vangen en
mee te werken aan hun integratie in de samenleving?

Motto voor dat werkbezoek: “vreemdelingen zijn we allemaal”.

Want we zijn zelf mee betrokken bij de positie van vreemdelingen in ons land. ar Misschien kwamen onze voorouders ook ooit naar Nederland als vluchteling. Door samen te kijken hoe het in Emmen gaat, doen we nieuwe ideeën op voor de oecumene in onze eigen omgeving.

Schrijf daarom die datum in je agenda, geef je op en kom gewoon!
Dat zal ons allemaal goed doen.

Programma:
10.30 uur inloop
11.00 uur opening "Vreemdelingen zijn we allemaal".

Bijpraten

11.15 uur procedures bij opvang van vluchtelingen door een
medewerker van AZC Aaalden
11.30 uur de stationsactie van de kerken in Emmen
11.45 uur de begeleidingsgroep van statushouders in Emmen
12.30 uur lunch voor te bereiden door statushouders in Emmen

Ontmoeting
13.15 uur Nour Saadi en Saleem Bachara, Syrische vluchtelingen vertellen
hun verhaal.
13.45 uur Bert Vastenburg vertelt over Stichting op Stee, over bed-, bad- en
broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Emmen.
Oogst
14.15 uur gesprek olv Bert Altena met alle deelnemers over de vraag: Wat
wordt er elders gedaan aan de integratie van vreemdelingen?
Welke mogelijkheden zien we nog meer?
Afronding
14.45 uur korte introductie op de pelgrimage van gerechtigheid en vrede,
die we na afloop samen in Emmen kunnen maken.
15.00 uur Sluiting, aansluitend mogelijkheid tot pelgrimage in Emmen.

Namens de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe
Siny Scholte Aalbes – Schomaker, Bouko de Groot, Jaap van der Linden

Gegevens op een rij:
Datum: zaterdag 27 oktober van 10.30 tot 15.00 uur.
Plaats: In de Scheperhof, Het Waal 400, Emmen.
Kosten: bijdrage voor de lunch.

Opgave: (i.v.m. voorbereiding lunch) vóór 20 oktober a.s.
bij Bouko de Groot, E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0524 53 2228.
Pagina sluiten...


 

...

Het optreden vindt plaats op dinsdag 23 oktober a.s.. Het theaterstuk is geïnspireerd op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt op elk levensterrein; arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting etc.

Ervaringsdeskundigen brengen die kwetsbaarheid op een indringende manier en met een gezonde dosis humor over het voetlicht. Zo willen wij een gesprek op gang brengen over de vraag hoe de participatiesamenleving een waardige plaats kan bieden aan mensen in kwetsbare situaties.

"De OmZieners' wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting; een multicultureel theatercollectief van professionele theatermakers en mensen die in armoede leven. Samen brengen zij een theaterproductie van artistieke en inhoudelijk kwaliteit.

Het theaterstuk is een samenwerking met de Arme Kant van Meppel, de Protestantse Gemeente Meppel en de Diaconie van de RK Geloofsgemeenschap St.Stephanus en mede mogelijk gemaakt door Stichting Waarborgfonds Meppel.

'De OmZieners' is eerder te zien geweest in Hoogeveen.

Wij zien ernaar uit u te mogen ontvangen bij de voorstelling op 23 oktober. Na afloop gaan we graag met u in gesprek.

Datum: Dinsdag 23 oktober

Aanvang: 20.00 uur. (ontvangst vanaf 19.30 u)

Locatie: Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70, 7941 GK Meppel

Toegang: Gratis Vrije gift na afloop

Aanmelden:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Het is niet verplicht maar wel aan te raden)
Pagina sluiten...


 

...

Hoe doe je dat? Hoe sta jij in je geloof? Hoe bevalt je dat?

In oktober en november wordt er in de geloofsgemeenschap van Sint Willibrord Beilen weer een cyclus Geloven Nu georganiseerd.
Wat is Geloven Nu? Het is geen methode of cursus - maar toch steek je er veel van op. Het is geen school - maar toch zijn er veel verschillende groepen met een inleider. En die groepen zijn geen ‘praatgroepen’ - maar toch wordt er gepraat. Bijbelverhalen staan centraal, maar het gaat over heden.

In elk van de acht bijeenkomsten gaan deelnemers aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek over zaken die er toe doen in hun leven. Daarmee biedt Geloven Nu een kans om uit de jachtige wereld te stappen en af te dalen naar een ander niveau. Een niveau waarop werkelijke ontmoeting kan plaatsvinden met de ander en daarmee met de Ander, God.

De methode biedt veel ruimte om vrijuit en aandachtig de eigen en andermans levensvisie te verkennen. Niet catechese maar geloofscommunicatie is het eerste doel.

Deze cyclus staat in het teken van Bijbelteksten gekozen aan de hand van de Geloofsbelijdenis. De bijeenkomsten gaan dus over God, schepper en vader, Christus, lijden en dood, verrijzenis, oordeel en vergeving.

Bijeenkomsten
De eerste bijeenkomst vindt plaats op zondagavond 14 oktober, met een inleiding en een thema-presentatie over frère Roger van Taizé.
De overige bijeenkomsten zijn op de donderdagavond:
•  18 oktober: Familieverhoudingen (Ik geloof in God de almachtige vader),
Romeinen 8,14-17
•  25 oktober: U bouwt op de wateren uw hoge zalen (Schepper van hemel
en aarde), Psalm 104
•  1 november: Er is een kindeke (Die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria), Lucas 1,26-38
•  8 november: Een leven verloren (Die geleden heeft onder Pontius Pilatus),
Marcus 8,27-35
•  15 november: Wat is er gebeurd? ( De derde dag verrezen uit de doden) Lucas 24, 13-35
•  22 november: De mens in het midden (vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden) Johannes 8,1-11
•  29 november: Hoe ver gaat vergeven? ( Ik geloof in de vergeving van de zonden) Matteüs 18,21-35.

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.
Deelname is voor de gehele serie (en dus niet voor afzonderlijke bijeenkomsten).
De kosten voor het leesmateriaal zijn € 15,-- (maar dit mag geen reden zijn om niet mee te kunnen doen).

Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met:
Wiebrand Boonstra. Tel.  0645283668
e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Op donderdag 18 oktober is de 13e synagogelezing te Zuidlaren. Het thema van deze lezing, ‘Christenen en het probleem van het antisemitisme’, is gekozen in relatie tot het toenemende antisemitisme in de wereld.

Antisemitisme is een van de zwarte bladzijden uit de geschiedenis van het christendom. Door de eeuwen heen zijn joden afgeschilderd als godsmoordenaars en duivelskinderen, en groeiden zij uit tot de stereotiepe ‘ander’ waartegen christenen zich afzetten.
Hoe zijn deze negatieve beelden van joden precies ontstaan?
Waarom uitten zoveel kerkvaders en theologen zich in zulke scherpe bewoordingen over joden?
In deze lezing gaan we op zoek naar antwoorden en zullen we erachter komen dat de positie van joden binnen het christendom steeds een belangrijk punt vormde om de eigen identiteit te formuleren.

De lezing wordt gehouden door dr. Bart Wallet, historicus en hebraïcus, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

U bent van harte welkom in de synagoge van Zuidlaren, Zuiderstraat 1.
De avond begint om 20.00 uur en kost € 7,- p.p.
Omdat de capaciteit beperkt is (maximaal 60 personen) doet u er goed aan vooraf een plaats te reserveren via onze website, www.kerkenisraelnoord.nlof tel. 0521 590 663.
Pagina sluiten...


 

...

De Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan. Terwijl in het buitenland al langer aan preventie op dit gebied wordt gedaan, staat het in Nederland nog in de kinderschoenen.En dat terwijl in ons land jaarlijks bijna tweeduizend mensen sterven ten gevolge van zelfdoding.

Nog wat cijfers: per jaar doen negentigduizend mensen een poging en nog heel veel meer mensen (ongeveer vierhonderdduizend) denken er wel eens aan.

In eerste instantie denk je van jezelf dat je misschien nooit in je leven met zelfdoding te maken hebt gehad, maar wanneer je er langer over denkt, blijkt meestal dat ook jij er – op wat voor wijze dan ook – mee van doen hebt gehad.

De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek. O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde.

  • Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?
  • Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?
  • Welke vervolgstappen moet ik nemen?

De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde. Met nadruk zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding.

Waar en wanneer:

Hoogeveen (donderdagavonden 11 en 18 oktober plus een terugkomavond op 22 november).

Adres: Blankenslaan Oost 2, parochiezaal. (Parkeren achter de parochiezaal)

De avonden zijn van 18.00 uur – 21.00 uur. We beginnen met een broodmaaltijd.


Voor wie
:

Voor leden van bezoekersgroepen, wijkcontactpersonen, evt. leerkrachten en mensen die bezig zijn in de jongerencatechese, en verder voor allen die belangstellend zijn.

Door wie:
Solidair Groningen & Drenthe en Suïcidepreventie voor Kerken. Inleiders: Astrid Agterkamp en Willem van der Berg.

Kosten:
EUR 15,- per persoon. Deze kosten kunt u eventueel declareren bij Parochiële Caritas Instelling of parochiebestuur.


Aanmelding:

Vóór 26 september a.s. bij Vicariaat Groningen-Drenthe

t.a.v. mevr. L. Winter, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen

Tel.nr.: 050-4065 888 (alle dagen);Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij opgave graag ook tel.nr. en mailadres vermelden.

Pagina sluiten...


 

...

De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept via de bisdommen parochies op om zondag 14 oktober een extra collecte te houden voor Sulawesi.

De opbrengst is bestemd voor directe noodhulp die door de ter plekke wonende zusters FDNSC (dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart) wordt gegeven aan de bevolking van Palu.

De actie wordt ondersteund door de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie die rechtstreeks contact onderhoudt met de zusters. Palu is een provincieplaats op Sulawesi die zeer zwaar is getroffen door de recente aardbeving en de daarop volgende tsunami. De zusters vangen daar onder meer dakloze mensen op en delen voedselpakketten uit.
De schade op Sulawesi is onvoorstelbaar. Ruim tweeduizend mensen overleefden de ramp niet, duizenden raakten gewond en tienduizenden werden dakloos. Nog steeds zijn duizenden mensen vermist – er is nog nauwelijks hoop dat zij het verschrikkelijke natuurgeweld overleefden.

De Nederlandse bisschoppen leven mee met de bewoners van Sulawesi. De grote menselijke nood en de enorme schade doen een dringend beroep op hulp. De bisschoppen vragen dan ook om te bidden en te geven voor de slachtoffers van deze ramp.

De opbrengsten van de collecte, maar ook particuliere giften, kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL38INGB0002010534, ten name van St. Bisschoppelijke Vastenactie, Den Haag, onder vermelding van ‘Sulawesi’.
Direct doneren via http://www.vastenactie.nl/nl/steunons/doneren kan ook.
Pagina sluiten...


 

 

...

- Kerk als Volk van God -
Het document over de Kerk van het Tweede Vaticaans Concilie begint met de Kerk als mysterie. Dit sloot aan bij een encycliek van Pius XII uit 1943 getiteld Mystici Corporis (Het mystiek lichaam). Het concilie heeft een bijzonder accent willen leggen op de Kerk als Volk van God, en daar gaat het dan ook over in het vervolg.

Je zou het bijna een uitvinding van het concilie kunnen noemen. Het gaat erom dat we bij de Kerk niet op de eerste plaats denken aan de hiërarchie en daarna pas aan de gelovigen als ‘consumenten’ van het heil dat de geestelijkheid bemiddelt.

Laten we uitgaan van het geheel van de Kerk en van de principiële gelijkwaardigheid van alle gelovigen. Samen zijn we het volk van God; samen delen we in het priesterschap van Christus, dat we dan ook het gemeenschappelijk priesterschap noemen. Iedereen die de jaren zestig bewust heeft beleefd en meegroeide met de ontwikkelingen van het concilie hebben dit meegekregen en zich bewust eigen gemaakt. Het was een hele omslag dat je ook als gelovige en als parochiaan kon meepraten en verantwoordelijkheid mocht dragen.

Binnen het volk Gods zijn er verschillende geledingen. In het document van het Tweede Vaticaans Concilie over de Kerk gaat het vervolgens over de hiërarchische inrichting van de Kerk (hoofdstuk 3), over de leken (hoofdstuk 4) en tenslotte over de religieuzen (hoofdstuk 6).
De ene groep is niet belangrijker dan de andere, ieder heeft zijn eigen taak en plaats. De geestelijken geven leiding vanuit de houding dat ze zelf de eersten zijn die luisteren naar Gods woord en het beleven.
De leken luisteren ook op de eerste plaats naar Gods Woord. Er is een iets ruimere mogelijkheid gekomen voor leken om bestuurlijke functies op zich te nemen.
Niet voor elke functie is het nog per se nodig om gewijd te zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een secretaris van de bisschop, lid van een kerkelijke rechtbank of kanselier.
Het parochiebestuur heeft meer verantwoordelijkheid gekregen dan vóór het concilie.  Leken kunnen ook deelnemen aan het pastorale werk van de geestelijken. Op de eerste plaats bedoelen we de pastoraal werkers die professioneel hun inzet leveren.
Ook parochianen kunnen pastoraal actief zijn, meer dan ooit.

De groep van religieuzen staat apart genoemd. Daar is ongetwijfeld over nagedacht. De religieuzen zijn deels gewijd (priesters, paters) en deels niet gewijd (fraters, broeders, zusters). We kunnen ze dus onderbrengen bij de hiërarchie of bij de lekengelovigen.
Toch zijn ze als groep apart genoemd omdat ze vanuit een bijzonder charisma een specifieke bijdrage leveren en zich door geloften aan de Kerk hebben verbonden. Ze lijken op de geestelijkheid én ze lijken op de lekengelovigen.

Het volk van God bestaat uit alle gelovigen. De gemeenschappelijke noemer is belangrijk om te onthouden en te beleven. Daarbínnen kunnen we spreken over gewijd en niet-gewijd.
Het gemeenschappelijke priesterschap is de basis voor het bijzondere of ambtelijke priesterschap van de gewijde priesters. Als priester blijf je in zekere zin ook altijd een gelovige.


+ Mgr. Ron van den Hout
bisschop van Groningen–Leeuwarden
Terug naar hoofdpagina > > >


 

 

 

 

Eens in de twee jaar wordt er een ‘Impulsdag’ georganiseerd voor de voorgangers van Woord- Communievieringen. Op de dag worden handreikingen gegeven voor de vieringen.

Dit jaar is de Immanuelparochie aan de beurt om de Impulsdag te organiseren. De voorgangers in avondwaken en de lectoren betrekken we er deze keer ook bij.

Alle voorgangers en lectoren zijn van harte welkom om elkaar te ontmoeten en feedback te geven op ieders manier van vieren.

Datum: 13 oktober 2018, aanvang 10.15 uur. Locatie: O.L.V. Koningin van de Vrede, Zusterweg 19, 7765 AX Weiteveen.

Programma:
* Inleiding door bisschop mgr. Ron van den Hout: ‘Psalmen in de Bijbel en in de liturgie’.
* 1e workshop: Tjitze T. Tjepkema, pastoor in de Immanuelparochie – Liturgie en volksdevotie.
* 2e workshop: Frans J.M. Wielens, diaken in de Immanuelparochie –
Plek en plaats van de diaken in de liturgie.
* 3e workshop: Joost Jansen, Norbertijn van de Abdij van Berne, prior van de abdij, pastoor van de parochie Heilige Augustinus en redacteur van Katholiek.nl.
Afsluiting om 15.30 uur met een vesperviering.

Kosten deelname: € 12,50. Opgave graag vòòr 15 september 2018.Contact organisatie:

Marjan Tholen - Weiteveen                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hennie Huser -   Nw.-Schoonebeek       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Els Hindriks -     Schoonebeek              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Miny Soppe -      Steenwijksmoer          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Pagina sluiten...


 

...

Bisschop Ron van den Hout nodigt gezinnen uit voor de Eucharistie op zondag, een maaltijd, catechese en persoonlijke ontmoeting. Thema:  De Kerk als gezin - Het gezin als Kerk. Geïnteresseerde ouders en kinderen zijn van harte uitgenodigd!

Zondag 14 oktober 2018 in O.L.V. Visitatiekerk van Hoogeveen van 9.30 – 12.30 uur Blankenslaan Oost 2.

Voor de kinderen is een apart passend programma met Charlotte van der Werf–Legtenberg en Anja Eerhart als ervaren begeleiders.
De maaltijd met soep en brood is gezamenlijk en wordt verzorgd.

Opgave: via het bisdomhuis in Groningen, mw. Lisette Winter.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon: 050 – 4065888.
Het aantal kinderen en hun leeftijd graag vooraf aangeven.
Pagina sluiten...


 

...

De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober a.s twee studiedagen voor de kosters in beide vicariaten. Verdieping en onderling gesprek staan centraal.

Bisschop Van den Hout verzorgt ’s ochtends een presentatie onder de titel ‘Kan een waakzaam oog nog bidden ?’ Hij staat stil bij het werk van de koster ten dienste van gemeenschap en liturgie. Ook vraagt hij zich af of het kosterswerk genoeg ruimte geeft om als gelovig mens méé te vieren. Ongetwijfeld een herkenbaar spanningsveld.

Na de lunch zijn er vier workshops over het dagthema:
1: Inrichting van het priesterkoor
2: Directorium en liturgische boeken
3: Bijzondere vieringen
4: Bisschoppelijke liturgie

Voor meer informatie over de workshops: zie uitnodigingsbrief toegezonden aan parochiebesturen en op de bisdomwebsite.

Data en locaties:
6 oktober in Groningen, Radesingel 4  (9711 EJ)

20 oktober in Leeuwarden, Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 21 (8911 JT)

Programma:
10.00 uur           Aankomst, koffie of thee
10.30 uur           Welkom door de voorzitter van de Werkgroep, pastoor Victor Maagd
10.35 uur           ‘Kan een waakzaam oog nog bidden ?

Inleiding door mgr. dr. C.F.M. van den Hout

11.20 uur           Pauze
11.30 uur           Vragen &  reacties
12.15 uur           Gezamenlijke lunch
13.30 uur           Workshopronde 1
14.10 uur           Workshopronde 2
14.50 uur           Pauze
15.00 uur           Afsluitende viering
15.30 uur           Vertrek

Aanmelden tot uiterlijk 26 september bij Lisette Winter, bisdom Groningen-Leeuwarden,  tel. 050-4065888. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

NB.: Graag vermelding van uw parochie, aantal deelnemers, een contact telefoonnummer en uw keuze van locatie. 
Koffie, thee en een eenvoudige lunch worden aangeboden.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Pagina sluiten...


 

 

...

Voor mensen, die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren.

De eerstvolgende keer vindt de ontmoetingsdag plaats in Joure op:
donderdag 11 oktober 2018 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur.

Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop, omdat praten met mensen, die kort of al langer geleden hetzelfde hebben meegemaakt, erg waardevol en helend kan zijn.

Pastor Bernard Buit zal een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering.

Voor koffie/thee en een lunch wordt gezorgd.

Eigen bijdrage: Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00.

Plaats: parochiehuis, Midstraat 110, 8501 AV Joure

U kunt zich tot 3 oktober 2018 opgeven bij:
de afdeling Pastorale Dienstverlening van het Bisdom Groningen-Leeuwarden,
Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen. Tel. 050-4065888
Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u meer of andere informatie, dan kunt u bellen met:
Dhr. A. van Rijdt, tel. 0527- 615748;
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820;
Mevr. J. v. Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351596.

Na opgave ontvangt u rond 4 oktober 2018 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag.
Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.
Pagina sluiten...


 

 

...

De kerkmuziekdag is zaterdag 6 oktober in de  H. Michaëlkerk te Emmeloord georganiseerd door de SGGL, de Diocesane Commissie Sint Gregorius van het bisdom (voorheen NSGV).

Onderwerpen op dit muzikaal treffen zijn Marialiederen (de liefde gaf haar vele namen en daardoor ook vele liederen) en het Sanctus als onderdeel van de Vaste Gezangen tijdens de Eucharistieviering.  Niet te moeilijk, niet te hoog, maar wél heel mooi!

We nodigen u van harte uit om met uw koor, een aantal koorleden of solo, naar Emmeloord te komen om met elkaar nieuwe liederen en koorwerken te leren zingen. Dit onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die het programma samen met Cecilia Bekema, Anton Lukassen, Ulbe Tjallingii, Boudien Janssen en Pastoor Peter van der Weide  gaat verzorgen. Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard welkom op onze workshopdag!

Programma:   Inloop vanaf 10.00 uur en start vanaf 10.30 uur. Eindtijd is rond 15.45 uur. Verzoek: Graag zelf uw lunch meenemen. Koffie en thee worden verzorgd. We vragen een vrijwillige bijdrage om onkosten van de muziekdag enigszins binnen de perken te houden.  Weest welkom!!!

Opgave tot 1 oktober 2018 bij Lisette Winter van het bisdomhuis in Groningen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen: Anton Lukassen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Boudien Janssen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Pagina sluiten...


 

...

 - 29 oktober 2017 -
Broeders en zuster, lieve mensen, Het eerste liefdes-gebod is, zoals we allen weten vanuit de catechismus, “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand” en het tweede liefdes-gebod “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf” kennen we toch ook allemaal! Deze twee liefdes-geboden vormen samen één groot liefdes-gebod. En willen we echt christen zijn, dan moeten we dat ene gebod tot het onze maken en er ook naar leven. Zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

Broeders en zusters,
Nederlanders zijn gulle gevers. Hulporganisaties die giften ophalen hebben dit jaar al miljoenen euro’s opgehaald voor de slachtoffers van overstromingen en aardbevingen. Dat is een heel mooi bedrag, en het is meteen ook een uiting van de zorg die wij aan onze naaste, aan mensen in nood besteden.
En toch stel ik me daar soms vragen bij. Misschien is het makkelijker van onze naaste te houden als zij veilig en ver van ons af wonen. We zien hun leed op tv, we zien hun ellende, en we trekken onze portemonnee. Eigenlijk kost ons dat niet veel moeite. Gewoon een bedrag overschrijven dat we bovendien van onze belastingen mogen aftrekken. Geef toe, moeilijk is dat niet.

Broeders en zusters,
We bidden, we gaan naar de kerk, we branden kaarsjes en we gaan op bedevaart. Dat is allemaal heel goed en ook allemaal heel noodzakelijk, want ze zijn de invulling van het eerste liefdes-gebod “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand”. Maar we mogen ook het tweede liefdes-gebod niet vergeten “Bemin uw naaste als uzelf” en die naaste, dat zijn toch in de eerste plaats de mensen met wie we dagelijks omgaan, de mensen die we op het werk, in de trein, in de winkel en op straat ontmoeten, en dat zijn natuurlijk ook onze familieleden en onze buren. Zij zijn ons het meest naast. En misschien zijn we tegenover hen helemaal niet zo vrijgevig in ons doen en laten, in ons spreken en in ons handelen, als tegenover hen die ver weg in nood zijn. Misschien gedragen we ons tegenover hen helemaal niet zo christelijk als we dat zouden moeten doen! Want het is toch zo broeders en zusters, wie God liefheeft moet ook zijn naaste liefhebben!..........Amen.

Pastor Józef Okonek


 

Wereldmissiedag roept ons bijeen rond de persoon van Jezus “de eerste en grootste evangelisator”,” schrijft paus Franciscus. “Jezus, die ons voortdurend uitnodigt om het evangelie van de liefde van God de Vader in de kracht van de Heilige Geest te verkondigen. Deze dag nodigt ons uit opnieuw na te denken over de zending in het hart van het christelijk geloof. De Kerk is immers van nature missionair; als zij dat niet was, dan zou zij niet meer de Kerk van Christus zijn, maar een van de vele andere verenigingen, die vrij snel haar eigen doel zou bereiken en verdwijnen.”


 

 

 

Opinie
Ouders laten in hun schoolkeuze de identiteit van de school nauwelijks een rol spelen en dit is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs nog minder het geval. 
Lees meer > > >


 

 

 

Kerken die aangesloten zijn bij SILA  mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie.


 

 

 

Inzegening gerenoveerde parochiezaal
Dit jaar vieren we onze “Locatiedag” op zondag 12 november, waarop we stilstaan bij de feestdag van onze patroonheilige, Sint Willibrord
De Eucharistieviering zal extra feestelijk zijn omdat onze beide pastores voor gaan en ze gaan de gerenoveerde zaal inzegenen. Vanzelfsprekend hopen wij dat u hier getuige van bent.

Na de mis wordt uiteraard ons jaarlijkse parochiefeest gevierd, met gezelligheid voor jong en oud. Tijdens het feest zal de vierde editie van de Willibrordquiz plaatsvinden. Een reeks nieuwe vragen zal worden gepresenteerd. Voor de kinderen wordt een aparte activiteit georganiseerd. Bij mooi weer in de tuin.

We willen de vrijwilligers die zich tijdens de verbouwing bijzonder hebben ingespannen in het zonnetje zetten. De locatieraad geeft daarbij een korte presentatie over de werkzaamheden die in de parochiezaal zijn verricht. Tevens zullen we alweer vooruit kijken naar onze laatste stap in de renovatie, namelijk onze parochietuin.

Een voorlopige begroting voor de parochietuin is als volgt:
Schuurtje voor tuingereedschap, tuinstoelen en tafels € 500,00
20 stoelen stapelbaar of opklapbaar € 200,00
4 tafels € 150.00
Terrastegels en aankleding € 150.00
Totaal € 1.000.00
Mocht u willen bijdragen door een gift, dan bij voorbaat onze dank.

Kortom, het wordt een dag om niet te missen. Zet de datum alvast in uw agenda.

Graag tot ziens op 12 november, Locatieraad.


 

Zondag 29 oktober is de vijfde zondag van de maand. Dat betekent dat het ook weer Soeperzondag is. Iedereen wordt dan na de viering uitgenodigd worden om samen een kopje soep en een broodje te eten. Omdat we 2 weken daarna onze locatiedag uitbundig gaan vieren staat deze Soeperzondag in het teken van een gezellig samenzijn met onze kerkelijke familie.
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden, maar u wordt gevraagd om goede, bruikbare kleding, huishoudelijke artikelen en/of speelgoed te brengen, ten behoeve van de Kledingbank Midden-Drenthe.


 

DE KERK ALS VRIJWILLIGERSORGANISATIE

Geloof en kerk 4
De laatste decennia is de Kerk steeds meer een vrijwilligersorganisatie geworden. De oprichting van allerlei (pastorale) werkgroepen om de priesters te ondersteunen heeft een grote vlucht genomen.
Er zijn moeders die na de doop van hun kind zitting nemen in de doopwerkgroep, en daarna doorstromen naar de werkgroep voor de eerst H. Communie en die voor het Vormsel. De parochie kan dan al gauw tien jaar van deze moeder profijt hebben.
Iemand is met pensioen gegaan en zoekt een nuttige dagbesteding. Hij belt naar de pastorie of hij geen vrijwilligerswerk kan doen. Het pastoraal team laat hem op gesprek komen; ze komen samen tot de conclusie dat hij wel voor zou kunnen gaan in een avondwake en dat hij wel geschikt is om een rouwgesprek te voeren. De werkgroep die trouw de kerk poetst raakt verouderd. “Kijk eens rond in jullie kring van familie en vriendinnen of er iemand is die maandelijks twee uurtjes zou willen komen helpen als vrijwilliger.” De parochie is tegenwoordig naarstig op zoek naar vrijwilligers die invulling kunnen geven aan de taken die er liggen. Er worden advertenties geplaatst in het parochieblad of er wordt contact opgenomen met de vrijwilligerscentrale in het dorp, want moet toch iemand komen.
De Kerk heeft relatief veel vrijwilligers en er zijn nogal wat mensen die vrijblijvend iets voor de Kerk willen doen. Van degenen die met Koningsdag een lintje ontvangen zijn er dikwijls mensen van de Kerk bij. De parochie verzorgt jaarlijks een avondje om de vrijwilligers te bedanken en zet iemand met een grote staat van dienst in de bloemetjes. Vrijwilligers zijn trouwens zodanig belangrijk geworden dat het bestuur er verstandig aan doet hierop beleid te maken en serieus naar hun werkzaamheden te kijken.
Er is een ding dat me wel eens opvalt: het aantal vrijwilligers is soms groter dan het aantal reguliere kerkgangers op zondag!
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden


 

 

voedselbank424x50
Ook dit jaar organiseert de PCI (Parochiële Caritas Instelling) weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank.
Vanaf zondag 22 oktober t/m zondag 29 oktober zullen er in onze 3 kerken weer manden staan waarin u uw bijdragen kunt leggen.Belangrijk om te vermelden is dat de Voedselbank geen (dag)verse of zelfgemaakte producten kan aannemen. Alle houdbare producten zijn welkom, bijvoorbeeld:
- koffie
- thee
- soep in blik
- rijst
- pasta (saus)
- producten in blik
- houdbare melk
- houdbar broodbeleg
- schoonmaakmiddelen
enz.
Wij hopen op uw enthousiaste deelname.

De wekgroepen diaconie.


 

 

 - 8 oktober 2017 -
Broeders en zusters,
September is voorbij, oktober is net begonnen, dus is de wijnpluk volop bezig.
De tienduizenden hectare wijngaard in Europa krijgen alle zorg en aandacht, en de kwaliteit van de oogst wordt letterlijk en figuurlijk gewikt en gewogen.
En precies in deze tijd horen we zowel in de eerste lezing als in het evangelie een parabel over een wijngaard.  Maar broeders en zusters, in beide parabels gaat het niet echt over een wijngaard zoals wij die vandaag kennen, maar over de mens die werkt in de wijngaard van God. Wat brengt de mens er in die wijngaard van terecht?

Dat is wat we ons na de eerste lezing moeten afvragen. Hoe gedragen we ons  in Gods  wijngaard van de wereld? Zorgen wij vol liefde voor de aarde die we van God in bruikleen hebben gekregen, of is de aarde aan ons onderworpen?..........Onderworpen aan onze hebzucht?..... Zodat we vernielen wat ons in de weg staat……………… Onderworpen aan onze bezitsdrang?………… Zodat we ons niets aantrekken van het milieu, van gezonde lucht, van zuiver water en van een schone omgeving, maar alleen streven naar een hoge opbrengst van wat we gezaaid en geplant hebben. Is onze aarde een plaats van vreugde die we vol respect behandelen, of is ze een verwilderd stuk grond vol distels en doornen?

Broeders en zusters,
Door de eeuwen heen heeft God aan de mens gevraagd dat hij zou meewerken in zijn wijngaard. Hij heeft zijn schepping in de handen van de mens gelegd. En Hij vraagt aan de mens dat hij de vruchten van zijn werk niet alleen voor zichzelf zou houden, maar dat hij naar het voorbeeld van Jezus zou breken en delen.

God droomt en hoopt dat onze wereld hierdoor meer en meer Zijn wijngaard zou worden, Zijn Rijk, waar de liefde ervaren en doorgegeven wordt. Zoals altijd broeders en zusters, moeten wij ons dus afvragen, waar wijzelf staan in dit verhaal. Leven wij alleen voor onszelf, voor ons eigen genot en ons eigen bezit, of willen we er zijn voor elkaar, en zeker voor mensen in nood? Zijn we alleen met onszelf, ons eigen leven en ons eigen bezit bezig, of willen we in zijn wijngaard werken zoals Jezus ons dat heeft geleerd? Dus niet alleen voor onszelf, maar als mens onder en voor andere mensen. Laten we daar goed over nadenken, en in ons antwoord proberen Jezus’ weg te gaan. Amen.

Pastor Józef Okonek


 

Thanksgiving: een Amerikaanse gebruik om op de vierde donderdag in november stil te staan bij zaken waar je het afgelopen jaar dankbaar voor bent. Centraal staat een feestelijke maaltijd met traditionele Amerikaanse gerechten op het menu.
Alle parochianen, familie en vrienden zijn uitgenodigd om samen dit mooie feest te vieren, met een authentieke maaltijd ambachtelijk bereid door onze twee Amerikaanse parochianen.

De maaltijd wordt niet op de dag zelf gehouden, maar op zondagmiddag / -avond 26 november, vanaf 16.00 uur in de parochiezaal.
Het enige wat u mee moet nemen zijn uw eigen gedachten over waar je God dankbaar voor bent. Hier wordt er aan tafel over gepraat. Ook zullen we samen Amerikaanse liederen zingen
(die oorspronkelijk uit Nederland komen).

Er zijn hieraan geen kosten verbonden, maar u mag een vrijwillige bijdrage geven, ten bate van de Adventsactie.
In verband met de voorbereiding wordt u gevraagd om zich uiterlijk zondag 19 november op te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Linda Bridges Karr 0593-542363/06-26888642 of per e-mail

 

230x230-1 Parochie Heilige Drie-eenheid

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­