Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­


 - 29 oktober 2017 -
Broeders en zuster, lieve mensen, Het eerste liefdes-gebod is, zoals we allen weten vanuit de catechismus, “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand” en het tweede liefdes-gebod “Gij zult uw naaste beminnen als uzelf” kennen we toch ook allemaal! Deze twee liefdes-geboden vormen samen één groot liefdes-gebod. En willen we echt christen zijn, dan moeten we dat ene gebod tot het onze maken en er ook naar leven. Zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

Broeders en zusters,
Nederlanders zijn gulle gevers. Hulporganisaties die giften ophalen hebben dit jaar al miljoenen euro’s opgehaald voor de slachtoffers van overstromingen en aardbevingen. Dat is een heel mooi bedrag, en het is meteen ook een uiting van de zorg die wij aan onze naaste, aan mensen in nood besteden.
En toch stel ik me daar soms vragen bij. Misschien is het makkelijker van onze naaste te houden als zij veilig en ver van ons af wonen. We zien hun leed op tv, we zien hun ellende, en we trekken onze portemonnee. Eigenlijk kost ons dat niet veel moeite. Gewoon een bedrag overschrijven dat we bovendien van onze belastingen mogen aftrekken. Geef toe, moeilijk is dat niet.

Broeders en zusters,
We bidden, we gaan naar de kerk, we branden kaarsjes en we gaan op bedevaart. Dat is allemaal heel goed en ook allemaal heel noodzakelijk, want ze zijn de invulling van het eerste liefdes-gebod “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand”. Maar we mogen ook het tweede liefdes-gebod niet vergeten “Bemin uw naaste als uzelf” en die naaste, dat zijn toch in de eerste plaats de mensen met wie we dagelijks omgaan, de mensen die we op het werk, in de trein, in de winkel en op straat ontmoeten, en dat zijn natuurlijk ook onze familieleden en onze buren. Zij zijn ons het meest naast. En misschien zijn we tegenover hen helemaal niet zo vrijgevig in ons doen en laten, in ons spreken en in ons handelen, als tegenover hen die ver weg in nood zijn. Misschien gedragen we ons tegenover hen helemaal niet zo christelijk als we dat zouden moeten doen! Want het is toch zo broeders en zusters, wie God liefheeft moet ook zijn naaste liefhebben!..........Amen.

Pastor Józef Okonek


 

Wereldmissiedag roept ons bijeen rond de persoon van Jezus “de eerste en grootste evangelisator”,” schrijft paus Franciscus. “Jezus, die ons voortdurend uitnodigt om het evangelie van de liefde van God de Vader in de kracht van de Heilige Geest te verkondigen. Deze dag nodigt ons uit opnieuw na te denken over de zending in het hart van het christelijk geloof. De Kerk is immers van nature missionair; als zij dat niet was, dan zou zij niet meer de Kerk van Christus zijn, maar een van de vele andere verenigingen, die vrij snel haar eigen doel zou bereiken en verdwijnen.”


 

 

 

Opinie
Ouders laten in hun schoolkeuze de identiteit van de school nauwelijks een rol spelen en dit is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs nog minder het geval. 
Lees meer > > >


 

 

 

Kerken die aangesloten zijn bij SILA  mogen volgens het nieuwe regeerakkoord blijven rekenen op gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie.


 

 

 

Inzegening gerenoveerde parochiezaal
Dit jaar vieren we onze “Locatiedag” op zondag 12 november, waarop we stilstaan bij de feestdag van onze patroonheilige, Sint Willibrord
De Eucharistieviering zal extra feestelijk zijn omdat onze beide pastores voor gaan en ze gaan de gerenoveerde zaal inzegenen. Vanzelfsprekend hopen wij dat u hier getuige van bent.

Na de mis wordt uiteraard ons jaarlijkse parochiefeest gevierd, met gezelligheid voor jong en oud. Tijdens het feest zal de vierde editie van de Willibrordquiz plaatsvinden. Een reeks nieuwe vragen zal worden gepresenteerd. Voor de kinderen wordt een aparte activiteit georganiseerd. Bij mooi weer in de tuin.

We willen de vrijwilligers die zich tijdens de verbouwing bijzonder hebben ingespannen in het zonnetje zetten. De locatieraad geeft daarbij een korte presentatie over de werkzaamheden die in de parochiezaal zijn verricht. Tevens zullen we alweer vooruit kijken naar onze laatste stap in de renovatie, namelijk onze parochietuin.

Een voorlopige begroting voor de parochietuin is als volgt:
Schuurtje voor tuingereedschap, tuinstoelen en tafels € 500,00
20 stoelen stapelbaar of opklapbaar € 200,00
4 tafels € 150.00
Terrastegels en aankleding € 150.00
Totaal € 1.000.00
Mocht u willen bijdragen door een gift, dan bij voorbaat onze dank.

Kortom, het wordt een dag om niet te missen. Zet de datum alvast in uw agenda.

Graag tot ziens op 12 november, Locatieraad.


 

Zondag 29 oktober is de vijfde zondag van de maand. Dat betekent dat het ook weer Soeperzondag is. Iedereen wordt dan na de viering uitgenodigd worden om samen een kopje soep en een broodje te eten. Omdat we 2 weken daarna onze locatiedag uitbundig gaan vieren staat deze Soeperzondag in het teken van een gezellig samenzijn met onze kerkelijke familie.
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden, maar u wordt gevraagd om goede, bruikbare kleding, huishoudelijke artikelen en/of speelgoed te brengen, ten behoeve van de Kledingbank Midden-Drenthe.


 

DE KERK ALS VRIJWILLIGERSORGANISATIE

Geloof en kerk 4
De laatste decennia is de Kerk steeds meer een vrijwilligersorganisatie geworden. De oprichting van allerlei (pastorale) werkgroepen om de priesters te ondersteunen heeft een grote vlucht genomen.
Er zijn moeders die na de doop van hun kind zitting nemen in de doopwerkgroep, en daarna doorstromen naar de werkgroep voor de eerst H. Communie en die voor het Vormsel. De parochie kan dan al gauw tien jaar van deze moeder profijt hebben.
Iemand is met pensioen gegaan en zoekt een nuttige dagbesteding. Hij belt naar de pastorie of hij geen vrijwilligerswerk kan doen. Het pastoraal team laat hem op gesprek komen; ze komen samen tot de conclusie dat hij wel voor zou kunnen gaan in een avondwake en dat hij wel geschikt is om een rouwgesprek te voeren. De werkgroep die trouw de kerk poetst raakt verouderd. “Kijk eens rond in jullie kring van familie en vriendinnen of er iemand is die maandelijks twee uurtjes zou willen komen helpen als vrijwilliger.” De parochie is tegenwoordig naarstig op zoek naar vrijwilligers die invulling kunnen geven aan de taken die er liggen. Er worden advertenties geplaatst in het parochieblad of er wordt contact opgenomen met de vrijwilligerscentrale in het dorp, want moet toch iemand komen.
De Kerk heeft relatief veel vrijwilligers en er zijn nogal wat mensen die vrijblijvend iets voor de Kerk willen doen. Van degenen die met Koningsdag een lintje ontvangen zijn er dikwijls mensen van de Kerk bij. De parochie verzorgt jaarlijks een avondje om de vrijwilligers te bedanken en zet iemand met een grote staat van dienst in de bloemetjes. Vrijwilligers zijn trouwens zodanig belangrijk geworden dat het bestuur er verstandig aan doet hierop beleid te maken en serieus naar hun werkzaamheden te kijken.
Er is een ding dat me wel eens opvalt: het aantal vrijwilligers is soms groter dan het aantal reguliere kerkgangers op zondag!
+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden


 

 

voedselbank424x50
Ook dit jaar organiseert de PCI (Parochiële Caritas Instelling) weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank.
Vanaf zondag 22 oktober t/m zondag 29 oktober zullen er in onze 3 kerken weer manden staan waarin u uw bijdragen kunt leggen.Belangrijk om te vermelden is dat de Voedselbank geen (dag)verse of zelfgemaakte producten kan aannemen. Alle houdbare producten zijn welkom, bijvoorbeeld:
- koffie
- thee
- soep in blik
- rijst
- pasta (saus)
- producten in blik
- houdbare melk
- houdbar broodbeleg
- schoonmaakmiddelen
enz.
Wij hopen op uw enthousiaste deelname.

De wekgroepen diaconie.


 

 

 - 8 oktober 2017 -
Broeders en zusters,
September is voorbij, oktober is net begonnen, dus is de wijnpluk volop bezig.
De tienduizenden hectare wijngaard in Europa krijgen alle zorg en aandacht, en de kwaliteit van de oogst wordt letterlijk en figuurlijk gewikt en gewogen.
En precies in deze tijd horen we zowel in de eerste lezing als in het evangelie een parabel over een wijngaard.  Maar broeders en zusters, in beide parabels gaat het niet echt over een wijngaard zoals wij die vandaag kennen, maar over de mens die werkt in de wijngaard van God. Wat brengt de mens er in die wijngaard van terecht?

Dat is wat we ons na de eerste lezing moeten afvragen. Hoe gedragen we ons  in Gods  wijngaard van de wereld? Zorgen wij vol liefde voor de aarde die we van God in bruikleen hebben gekregen, of is de aarde aan ons onderworpen?..........Onderworpen aan onze hebzucht?..... Zodat we vernielen wat ons in de weg staat……………… Onderworpen aan onze bezitsdrang?………… Zodat we ons niets aantrekken van het milieu, van gezonde lucht, van zuiver water en van een schone omgeving, maar alleen streven naar een hoge opbrengst van wat we gezaaid en geplant hebben. Is onze aarde een plaats van vreugde die we vol respect behandelen, of is ze een verwilderd stuk grond vol distels en doornen?

Broeders en zusters,
Door de eeuwen heen heeft God aan de mens gevraagd dat hij zou meewerken in zijn wijngaard. Hij heeft zijn schepping in de handen van de mens gelegd. En Hij vraagt aan de mens dat hij de vruchten van zijn werk niet alleen voor zichzelf zou houden, maar dat hij naar het voorbeeld van Jezus zou breken en delen.

God droomt en hoopt dat onze wereld hierdoor meer en meer Zijn wijngaard zou worden, Zijn Rijk, waar de liefde ervaren en doorgegeven wordt. Zoals altijd broeders en zusters, moeten wij ons dus afvragen, waar wijzelf staan in dit verhaal. Leven wij alleen voor onszelf, voor ons eigen genot en ons eigen bezit, of willen we er zijn voor elkaar, en zeker voor mensen in nood? Zijn we alleen met onszelf, ons eigen leven en ons eigen bezit bezig, of willen we in zijn wijngaard werken zoals Jezus ons dat heeft geleerd? Dus niet alleen voor onszelf, maar als mens onder en voor andere mensen. Laten we daar goed over nadenken, en in ons antwoord proberen Jezus’ weg te gaan. Amen.

Pastor Józef Okonek


 

Thanksgiving: een Amerikaanse gebruik om op de vierde donderdag in november stil te staan bij zaken waar je het afgelopen jaar dankbaar voor bent. Centraal staat een feestelijke maaltijd met traditionele Amerikaanse gerechten op het menu.
Alle parochianen, familie en vrienden zijn uitgenodigd om samen dit mooie feest te vieren, met een authentieke maaltijd ambachtelijk bereid door onze twee Amerikaanse parochianen.

De maaltijd wordt niet op de dag zelf gehouden, maar op zondagmiddag / -avond 26 november, vanaf 16.00 uur in de parochiezaal.
Het enige wat u mee moet nemen zijn uw eigen gedachten over waar je God dankbaar voor bent. Hier wordt er aan tafel over gepraat. Ook zullen we samen Amerikaanse liederen zingen
(die oorspronkelijk uit Nederland komen).

Er zijn hieraan geen kosten verbonden, maar u mag een vrijwillige bijdrage geven, ten bate van de Adventsactie.
In verband met de voorbereiding wordt u gevraagd om zich uiterlijk zondag 19 november op te geven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Linda Bridges Karr 0593-542363/06-26888642 of per e-mail

 

230x230-1 Parochie Heilige Drie-eenheid

Over onze parochie

De RK Parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies Sint Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

 

 

­