Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Pinksteraktie

Het coronavirus heeft veel veranderd en dat geldt zeker ook voor de activiteiten
binnen onze parochies!
Juist daarom gaat de Pinksteractie 2021 van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) onveranderd door.
Want ook in tijden van een wereldwijde crisis zetten Nederlandse missionarissen
zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens.


Eén keer per jaar zet WNM hen zélf in het middelpunt als steuntje in de rug. Door middel van financiële steun voor bijvoorbeeld verzekeringen of bijzondere ziektekosten. Van 15 t/m 23 mei voert WNM campagne voor het werk en welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor een ander. Dit jaar zijn missionaris Peter Daalhuizen en missionair werker Susanne Beentjes het middelpunt van de Pinksteractie.

Missionaris Peter Daalhuizen is 70 jaar en werkt al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede.Missionair werker Susanne Beentjes is 34 jaar en werkt als coördinator van het LuLu-project in Tanzania (lulu betekent parel in het Swahilli). Ze helpen hier veel jonge meisjes die al op jonge leeftijd zwanger raken en hun school niet kunnen afmaken.

Uw steun bij de Pinksteractie is onmisbaar! Vandaar dat wij een beroep op u willen doen, middels één van de volgende opties :
-  Speciale Pinstercollecte in de kerk( in de week van 15 t/m 23 mei)
-  Een gift op bankrekeningnummer: NL30 RABO 0171 2111 11   t.n.v. WNM  in den Haag
- Ook is het mogelijk om online te doneren op de website        www.weeknederlandsemissionaris.nl/doneer

Alvast heel hartelijk dank.
Werkgroep Vrede Ontwikkeling en Missie
Pagina sluiten > > >

 

­