Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Pasen valt dit jaar op 4 en 5 April.  Dit houdt in dat de vastentijd  binnenkort weer voor de deur staat met als start “Aswoensdag” op 17 februari en als einde “witte donderdag” op 1 april.

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2021 staat, net al vorig jaar, in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Hiermee draagt vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen!
Onderwijs: Elk jaar dat een kind naar school gaat
- geeft een kind kans op 10% meer inkomen;
- vermindert voor kinderen de kans op kind huwelijken, omdat   ze zelfstandiger zijn;
- verkleint het verschil tussen jongens en meisjes;
- vergroot de kans op een leidende rol binnen de gemeenschap;

En dat uw hulp er écht toe doet, blijkt wel uit de volgende cijfers:
- ruim 90% van de kinderen in ontwikkelingslanden gaat nu naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 %. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten voor onderwijs, is dit een grote verbetering;
- 44% van de kinderen maakt nu de middelbare school af;
- meer dan 200.000 mensen kregen stroom;
- 273.000 mensen zijn vertrokken uit extreme armoede;
- 285.000 hebben nu schoon water tot hun beschikking.

Ook kregen heel veel mensen internet; is er sterke afname van de kindersterfte (o.a. door vaccinatie) en is de algemene levensverwachting behoorlijk gestegen. Dus u ziet, er gebeurt wel degelijk iets met uw bijdrage!

Voor meer informatie kunt u terecht  op www.vastenactie.nl

Net als voorgaande jaren zit er weer een ‘vastenzakje’ bij de uitgave van het parochieblad en/of liggen er “vastenzakjes” achter in de kerk. Deze vastenzakjes kunt u in de oranje brievenbus van ‘Post NL’ doen, in de brievenbus van de kerk doen of deponeren in de daarvoor bedoelde ‘giftenbox’ achter in de kerk(mits deze dan weer opengesteld  is voor vieringen).

U kunt ook uw bijdrage overmaken op: IBAN nr.:NL 21 INGB 000 000 5850 t.n.v. de vastenactie.

Hopelijk mag de vastenactie ook dit jaar weer op uw steun rekenen.

Werkgroep V.O.M. (Vrede,Ontwikkeling,Missie) van de Parochie Heilige Drie-eenheid.
Pagina sluiten > > >

 

­