Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

PCI

Het jaar 2020 was voor iedereen heel bijzonder. De beperkingen door corona hadden veel impact op ons allen. De eenzaamheid, een beperkt aantal contacten, het sluiten van winkels enz.
Helaas heeft dit er ook voor gezorgd dat er mensen financieel en psychisch in de problemen kwamen.

Zodoende heeft 2020 een recordaantal hulpvragen/telefoontjes opgeleverd.
Een 30 tal in totaal.

Enkele mensen konden wij helpen door ze naar de juiste instantie te verwijzen zoals schuldhulpmaatjes, kledingbank, voedselbank of gemeente. Echter in veel gevallen hebben wij als PCI daadwerkelijk ondersteuning kunnen geven. Daarnaast hebben wij weer de kerstpakketten actie gehad. Wij mochten 23 kerstpakketten uitgeven.

Onze ondersteuning bij de hulpvragen en de kerstpakketten konden wij in voorgaande jaren voor een gedeelte betalen vanuit de collectes die in de drie locaties werden gehouden. Echter voor 2020 was dit helaas ook niet mogelijk, omdat er geen vieringen of alleen vieringen met een beperkt aantal parochianen waren. 

Maar gelukkig hebben veel mensen gereageerd op onze oproep om een gift aan de PCI te geven. Ja, beduidend meer dan voorgaande jaren mochten wij aan giften ontvangen.

Daarvoor onze hartelijke dank.

Wij hopen hieruit de ondersteuning bij de hulpvragen en de kerstpakketten te kunnen betalen. Daarnaast heeft de PCI natuurlijk ook vaste kosten zoals kosten mobiele telefoon, bankkosten e.d.

Denkt u bij het lezen van dit artikel, hier wil ik ook graag mijn steentje aan bijdragen. Dan is uw gift van harte welkom op banknummer NL90 INGB 0002944290 t.n.v. RK Parochiële Caritasinstelling.

Helaas hebben wij ons bestuur en de werkgroepen in Beilen en Hoogeveen nog niet compleet. Heeft u interesse in het werk van de PCI en heeft u nog enkele uurtjes vrij, neem dan eens contact met ons op. In een volgend parochieblad zullen wij nog met een taakomschrijving van de functies komen. Maar u mag mij (ons) ook nu al bellen.

 

Namens het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling Heilige Drie-eenheid

Harry Helmich
tel.: 0622016217 
mobielnr.: 0622533295 (hulptelefoon)
email: pci apestaartje parochie-drieeenheid.nl
Pagina sluiten > > >

 

­