Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

PCI

In het eerste parochieblad van 2021 hebben wij u iets vertelt over de werkzaamheden
in 2020 van de PCI en de hulpvragen die wij kregen.

Ik wil u nu iets meer vertellen over de activiteiten van de PCI en de taken van het
bestuur en werkgroepen.Het bestuur van de PCI Heilige Drie-eenheid bestaat uit 3 personen.
De taken zijn:
* beleid uitstippelen voor de komende jaren
* financieel beleid voeren
* de werkgroepen ondersteunen
* doormiddel van thema activiteiten     (zoals Kunst van Barmhartigheid) het doel van de PCI onder de
   aandacht brengen
* communicatie met de parochianen onderhouden
* ondersteuning bieden aan de werkgroepen
* de belangrijkste taak is het verlenen van concrete hulp


Zoals gezegd bestaat het bestuur uit 3 personen, maar helaas niet uit alle locaties hebben wij een bestuurslid. Wij zoeken een bestuurslid uit de locatie Hoogeveen. Wie wil ons helpen de PCI nog meer inhoud te geven. Wij vergaderen 4 tot 5 keer per jaar, daarnaast ondersteuning geven aan de taken zoals hierboven aangegeven. Over het gehele jaar gerekend zijn dit ongeveer 5 uur per maand. Wie gaat ons hierbij de komende jaren helpen???

Naast het bestuur heeft de PCI-werkgroepen. Helaas hebben wij niet voor elke locatie een werkgroep. Locatie Hoogeveen heeft maar 1 werkgroepslid, Beilen heeft op dit moment nog geen werkgroep en Meppel heeft 3 werkgroepsleden. Ondanks dat er soms geen of een kleine werkgroep is, worden er wel activiteiten georganiseerd.

Taken van de werkgroep zijn:
* organiseren van activiteiten per locatie, dit hoeft niet in elke locatie hetzelfde te zijn. Hierbij kun je denken aan sobere vastenmaaltijd, kerstpakketten actie, vakantiegeldactie, voedselbankactie, stamppottenmaaltijd, soeperzondag enz. enz. (I.v.m. corona hebben wij het afgelopen jaar minder activiteiten kunnen organiseren.)
* per locatie een jaarplan maken
* daarnaast bestuur ondersteunen bij eventuele hulpvragen.

De werkgroepen vergaderen met het bestuur 4 keer per jaar. Tijdsbesteding afhankelijk van het aantal te organiseren activiteiten 4 a 5 uur per maand. Wie wil onze werkgroepen versterken??

Helpt u ons, om die mensen te helpen die het echt nodig hebben!

Voor vragen kun je terecht bij de bestuursleden.

Parochiële Caritas Instelling Heilige Drie-eenheid Meppel, Hoogeveen, Beilen.

Iris Hofhuis        mobiel: 0622836999
Arie Schippers    tel.: 0593-524162
Harry Helmich    mobiel: 0622016217

 Pagina sluiten > > >

 

­