Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Pastor Alie de Lange

Iets is voorbij en iets anders moet nog komen.
Wij kennen dat op vele wijzen in ons eigen leven;
bij verhuizing, een nieuwe baan of levensfase.
Tijden van overgang; van einde en een nieuw begin.
Tussen hemelvaart en Pinksteren
plaatst de kerk ons in een tussentijd.Voorbij is al die tijd dat Jezus onder ons verkeerde
en komen moet nog de beloofde Geest
die kracht zal geven om te getuigen van zijn opstanding.

Maar wat doe je in die tussentijd?
Lucas vertelt in de Handelingen
hoe de leerlingen blijven samenkomen
en hoe zij samen met elkaar bidden.

Want hoe moet het nu verder?
Voor de leerlingen is het duidelijk wat er gedaan moet worden:
het dienstwerk en er moet getuigd worden.
(diaconie dus en verkondiging en gebed)

Maar wat staat ons te doen?
Laten we terugkeren naar het evangelie.
In zijn gebed vraagt Jezus zijn Vader
ons naar de wereld uit te zenden
zodat wij als christen getuigen worden.
Maar hoe zal dat gaan?
De Geest van God die over ons zal worden uitgestort
staat in voortdurende spanning met onze tijdgeest.
De wereld die van ons is
spreekt van hebben is hebben en krijgen de kunst.
Maar het evangelie spreekt andere taal en zegt:
delen is de kunst.

Christen zijn in onze tijd is minder vanzelfsprekend geworden
en daarom boeiender.
De uitdaging is om trendsetter te worden
van die komende tijd en wereld
waarover het evangelie spreekt...
om vooruit te lopen op die wereld van liefde
die God vanaf het begin van de schepping al droomde.
Tussen Hemelvaart en Pinksteren:
een tijd van het begin van een missionaire kerk.
Een beweging van mensen
die in vertrouwen nieuwe wegen zoeken.
In die beweging zijn we allemaal geroepen
om in woord en daad te getuigen van Gods idealen.
Dat klinkt hoogdravend.

Daarom dit nog:
op de dag na Hemelvaart werd een nieuwe leerling gekozen:
Matthias. Zijn naam betekent: door God gegeven.
En wij zijn eigenlijk allemaal een Matthias:
d.w.z. door God aan elkaar gegeven om elkaar te begeesteren...
om elkaar te troosten ...en om elkaar te dienen.
Om voor elkaar zo goed als God te zijn.
Juist in die kleine kring waarin wij leven, wonen en werken.
Want daar begint het voortzetten van het leven van Jezus.

Diaconie(zorg voor elkaar),
verkondiging(geloof belijden en uiten) en gebed:
aan de slag dus maar.......
Amen.
Pagina sluiten > > >

 

 

­