Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Katholieke gemeenschappen in het noordelijk bisdom experimenteren met alternatieve  pastorale zorg en presentatie van de mis. In coronatijd verkennen de bisschop en pastorale teams nieuwe wegen.
Hiertoe geprikkeld in een Veertigdagentijd voor Pasen als een ‘woestijntijd met beperkingen’.

Aldus bisschop Ron van den Hout in zijn recente brief aan gelovigen in verband met de Coronacrisis. Al gaat er niets boven het delen van het Heilig Brood in eigen kring van gelovigen; de elektronische snelweg biedt tijdelijk nieuwe mogelijkheden. Enkele impressies van creatief kerk zijn in quarantaine.

YouTubekanaal
Bisschop Van den Hout startte vorige week op het YouTubekanaal van het bisdom Groningen-Leeuwarden met uitzending van zijn misviering in de huiskapel van het bisdom (https://www.youtube.com/channel/UCODR6PYhThoatH06kl5EPcg). Met enige regelmaat zal hij er filmpjes op plaatsen. Live-stream uitzendingen van de mis zijn te zien via de KRO-NCRV website. De site toont dagelijks een misviering vanuit de St. Vituskerk te Hilversum om 9.30 uur en een dagsluiting om 19.00 uur. 

‘IT-misdienaar’
Afgelasting van alle publieke vieringen tot Pinksteren door de Nederlandse bisschoppen prikkelt priesters en pastoraal werkers om nieuwe media in te zetten voor hun pastorale contact en misviering. Smartphones, websites, Facebook en YouTube worden aangeboord, mede dankzij technische assistentie van jongere parochianen als enthousiaste  ‘IT-misdienaren’. On line uitzending krijgt een impuls. Video opnamen van misviering worden met mobiele telefoons of een vaste camera opstelling op YouTube of Facebook geplaatst. Live-streaming van de mis op zondag door de pastoor, met alleen een misdienaar of acoliet aan de altaartafel, verschijnt op eigen YouTubekanalen en websites van parochies.

Een nuchtere Groninger pastor onder hen vindt on line optreden een uitkomst in crisistijd.  Een Drentse collega doet weliswaar mee in eigen parochie, maar worstelt met het afstandelijk karakter. Hoe vier je de intimiteit van een Paaswake op Stille Zaterdag: zonder mensen, alleen voor een camera?  Hij doet een beroep op  parochianen portretfoto’s van zichzelf op groter formaat te printen om ze in de kerkbanken te plaatsen. Elke pastor - digibeet of niet – ziet zijn gemeenschap van gelovigen het liefst in de ogen.

Andere pastores sturen wekelijks pastorale brieven rond via de elektronische snelweg. Er komt een pastorale boodschap naast de meer zakelijke digitale nieuwsbrief met mededelingen. De digibeet gelovige thuis - vaak senioren zonder ervaring met e-mail en computer -  krijgt van medeparochianen een hard-copy thuisbezorgd, persoonlijk of per post. Ook dat is pastorale zorg en positief voor onderling contact.

Digitale uitzendingen zijn terug te kijken op parochiewebsites, YouTubekanalen of via www.kerkdienstgemist.nl.

Stervensnood
Het Coronagebod om thuis te blijven en sociale contacten te mijden betekent dat huis- en ziekenbezoek door pastores voorlopig is stopgezet wegens besmettingsgevaar. Toch maakt elke pastoor en pastoraal werker een uitzondering voor de mens in stervensnood. Alleen de priester kan de ziekenzalving bedienen. Is een sterven in aantocht dan is het pastoraal ‘nood breekt wet’: de patiënt thuis, in een verpleeginstelling of ziekenhuis wordt zo mogelijk persoonlijk bezocht. Bij uitvaarten is de kerkelijke plechtigheid in de praktijk ingekort tot een beknopt ritueel en een In Memoriam. Geen volledige viering;  wel een korte plechtigheid met naaste verwanten: echtgenoten, kinderen en kleinkinderen.

Zoveel is wel duidelijk: ook de geestelijk bedienaar – priester/pastoraal werker, imam of dominee – verdient in Coronatijd absoluut een plaats op de lijst van vitale beroepen.

Eucharistieviering op TV en internet:  Nederland en Vaticaan
In Nederland presenteert omroep KRO-NCRV uitzending van Eucharistieviering via hun website en op de landelijke televisiezender. Elke zondagmorgen is om 10.00 uur op televisie een Eucharistieviering te zien via NPO 2  die plaatsvindt op afwisselende locaties in het land. De TV-viering is nu in   versoberde stijl zonder kerkelijk publiek. Alleen de  priester en misdienaren zijn in beeld.
De KRO-NCRV website biedt dagelijks  live-stream uitzendingen van de ochtendmis om 9.30 uur, opgedragen in de St. Vituskerk van Hilversum.
Dagelijkse missen van  Paus Franciscus in Casa Santa Marta te Rome is te volgen op de website  www.vaticannews.va  en via het YouTubekanaal van het Vaticaan.

Contact nadere informatie: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. 06 – 109 14 645.
Pagina sluiten > > >

 

­