Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Vastenactie

De vastenactie start “Aswoensdag” 26 februari en loopt tot “witte donderdag” 9 april.
Pasen valt dit jaar op 12 en 13 April.

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.


Hiermee draagt vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen!

Onderwijs: Elk jaar dat een kind naar school gaat - geeft een kind kans op 10% meer inkomen,
-  vermindert voor kinderen de kans op kind huwelijken, omdat ze zelfstandiger zijn,
-  verkleint het verschil tussen jongens en meisjes,
vergroot de kans op een leidende rol binnen de gemeenschap.En dat uw hulp er écht toe doet, blijkt wel uit de volgende cijfers:
-  ruim 90% van de kinderen in ontwikkelingslanden gaat nu naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 %. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten voor onderwijs, is dit een grote verbetering,
-  44% van de kinderen maakt nu de middelbare school af,
-  meer dan 200.000 mensen kregen stroom,
-  273.000 mensen zijn vertrokken uit extreme armoede,
-  285.000 hebben nu schoon water tot hun beschikking.

Ook kregen heel veel mensen internet; is er sterke afname van de kindersterfte (o.a. door vaccinatie) en is de algemene levensverwachting behoorlijk gestegen. Dus u ziet, er gebeurt wel degelijk iets met uw bijdrage!
Net als voorgaande jaren zit er weer een ‘vastenzakje’ bij de uitgave van het parochieblad en/of liggen er “vastenzakjes” achter in de kerk. Deze zakjes kunt u ‘op de post’ doen of in de kerk deponeren in de daarvoor bedoelde “giftenbox”.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de site www.vastenactie.nl

We streven, als werkgroep V.O.M. (vrede, ontwikkeling en missie), naar een goede samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen in Hoogeveen, Beilen en Meppel, zodat hierdoor, in de vastentijd, binnen onze parochie dezelfde uitstraling en een zekere eenheid zal ontstaan!
Pagina sluiten > > >


 

 

 

­