Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Beste parochianen van de parochie Heilige Drie-eenheid,

Bij de installatie van pastoor P.H.H. Wellen en de presentatie van pastoraal werker E.M.M. Verheijen in september 2018 was al duidelijk dat laatstgenoemde met ingang van zijn 65ste verjaardag in mei 2020, halftijds zou gaan werken. Aangezien pastoor Wellen ook halftijds werkzaam is in uw parochie zou er dan een onderbezetting van het pastorale team ontstaan.

Om op deze nieuwe situatie goed voorbereid te zijn hebben er in de afgelopen periode verschillende gesprekken plaatsgevonden. Het verheugd mij u te kunnen meedelen dat het pastorale team van pastoor Wellen en pastoraal werker Verheijen per 1 november 2019 is uitgebreid met pastoraal werkster A.M. de Lange.Zij zal halftijds gaan werken in uw parochie. Pastoraal werker Verheijen zal met ingang van 1 januari 2020 voor 70% gaan werken en met ingang van 1 mei 2020 halftijds.

Alie de Lange is 62 jaar, heeft na haar middelbare school de Pedagogische Academie gevolgd en is enige jaren werkzaam geweest in het basisonderwijs. Vervolgens is zij theologie gaan studeren aan de universiteit van Utrecht. Haar eerste benoeming was in de Bonifatiusparochie te Leeuwarden, daarna overgeplaatst naar de Franciscusparochie aan de oostkant van Leeuwarden. Eind 2008 werd zij benoemd in de parochie Steggerda en Frederiksoord en na de fusie ook in Heerenveen en Wolvega. Eind 2017 moest zij noodgedwongen stoppen in verband met gezondheidsproblemen. Na een ingrijpende operatie en een periode van herstel gaat zij nu halftijds werken in uw parochie.

Nadere informatie omtrent presentatie etc. zal op een later tijdstip bekend gemaakt gaan worden. Mede namens de bisschop wens ik mevr. Alie de Lange een hele gezegende tijd in uw parochie, dat zij op plezierige wijze mag samenwerken met pastor Wellen, pastoraal werker Verheijen, met het parochiebestuur, de locatieraden en met u allen.

Hartelijke groet,

Peter H.H. Wellen
Vicaris-generaal / hoofd personeelszaken
Pagina sluiten > > >

 

­