Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Veel mensen worstelen met de vraag naar de zin van hun bestaan en zijn op zoek naar zingeving in hun leven.
Enerzijds zien we dat de kerkgang terugloopt, anderzijds is er een hang naar religiositeit. Het is niet meer voor iedereen vanzelfsprekend de inspiratie voor de zingeving te zoeken in of bij de kerken. Veel kerken in Nederland, waaronder ook veel R.K. kerken, nemen net als onze locatie deel aan de actie “Kerkproeverij”,.

.
Doel is dat mensen die niet of minder vertrouwd zijn met kerkelijke gebruiken, voor het eerst of hernieuwd kennis maken met een viering in de kerk. Voor ons is deelnemen aan vieringen iets positiefs in ons leven. Waarom zou het dat niet voor een ander kunnen zijn?

Kent u iemand voor wie (hernieuwd) kennis maken met onze vieringen meerwaarde kan betekenen? Nodig die persoon uit om op 29 september samen met u naar de Woord- en Communieviering, waarin pastor E. Verheijen zal voorgaan, in onze kerk te komen. Zoals gebruikelijk is de aanvang van de viering 09.30 uur.

Pastores en locatieraad

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­