Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Overdracht kerkgebouw Meppel

Al enige tijd geleden bereikten vertegenwoordigingen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de parochie Heilige Drie-eenheid overeenstemming over de uiteindelijke aankoop van gebouw en orgel aan De Vos van Steenwijklaan te Meppel.
De katholieke gemeenschap van de Stephanuskerk maakt al bijna 12 jaar naar volle tevredenheid gebruik van dit gebouw. Op 4 november 2007 werd de kerk door de toenmalige bisschop mgr. Eijk geconsacreerd.

Het gebouw is in de loop van de tijd gerenoveerd en aangepast om aan de katholieke bestemming te voldoen. Dat heeft er toe geleid dat een volledige overdracht nu aan de parochie in de rede ligt.

Het was voor de parochie wachten op een daartoe strekkende machtiging van het bisdom Groningen-Leeuwarden om de leverings- en transportakte te doen opmaken. Deze aktes zijn op donderdag 6 juni ten overstaan van notaris Lever in Meppel gepasseerd.

Dan zal voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt nu definitief de overdracht afgesloten kunnen worden en de zorg voor dit gebouw worden overgedragen. Voor de katholieke gemeenschap is dan vaststaand dat ze hun eigen kerk kunnen behouden en voor de langere tijd beschikbaar blijft. Voor beide kerkgemeenschappen goed nieuws.

Bestuur parochie Heilige Drie-eenheid en locatieraad St. Stephanus

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­