Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Gerardus Majella

Op zondag 23 juni a.s. om 10.30 uur start de jaarlijkse Gerardus Majella bedevaart met de Eucharistieviering in het kerkenbos (ligt naast de begraafplaats) van Barger-Oosterveld en aansluitend de processie met het Heilig Sacrament en de reliek van Gerardus.
De bedevaart valt dit jaar samen met het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, kortweg Sacramentsdag genoemd.


Thema

Als thema is gekozen “Geeft gij hun maar te eten”. Het wijst op de opdracht van Jezus aan de apostelen, voorafgaand aan het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Deze opdracht is door Gerardus Majella heel letterlijk genomen. Hij wordt vaak afgebeeld met aan zijn rechterzijde een kind dat brood van hem ontvangt.
Pater Dorus Wubbels m.h.m., oud-pastoor van onze parochie, zal voorgaan bij de viering van de eucharistie.

Na de viering en processie is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn op het kerkplein.

Locatie

Splitting 142, 7826 CT Emmen (Barger-Oosterveld).

Pagina sluiten > > >


 

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­