Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Boete en verzoening

We gaan binnenkort met elkaar op weg naar Pasen. De Veertigdagentijd is een tijd van voorbereiding, van een innerlijke "schoonmaak" van ons hart en ons geweten om ook daadwerkelijk met Christus op te kunnen staan. Voor Pasen zal er ook een boeteviering zijn.
Dit keer echter niet tijdens de weekendviering maar in een aparte viering voor de gehele parochie Heilige Drie-eenheid en wel op dinsdag 9 april a.s. om 19.00 uur in de Sint Willibrordkerk te Beilen, Hekstraat 40.
Tijdens deze viering zullen we samen bidden en vragen we God om vergeving. Als symbool van vergeving kunt de persoonlijke handoplegging ontvangen.


Naast de boeteviering is het ook mogelijk om het sacrament van Vergeving te ontvangen.

Wanneer u van dit aanbod gebruik wilt maken neem dan even contact op. Een afspraak is gauw gemaakt. Dat kan in de kerk of de parochiezaal, dat kan ook bij u thuis als u niet zelf naar de kerk of pastorie kunt komen.

Het pastorale gesprek kan goed en heilzaam werken en zeker de bevrijding van God schenken in de viering van dat waardevolle sacrament.

Pastoor Peter Wellen, telefoon: 0528-262756.
Pagina sluiten > > >


 

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­