Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Bisschop Van den Hout

Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen (1)

Als u mij vraagt hoe ik tegen de toekomst van de Kerk aankijk en welke weg ik met u zou willen bewandelen, dan kom ik op de titel van deze column.
Samen met de stafleden en de bisdommedewerkers heb ik over de toekomst nagedacht. En over de plannen die we moeten maken. Er komt niet één totaalplan, maar we zullen met verschillende onderwerpen bezig zijn. Telkens met een eigen tijdspad en eigen dynamiek.
Er is gekozen voor zes thematieken, waarover een andere keer meer. 

Het  motto in bovenstaande titel verbindt de verschillende beleidsterreinen.

Centraal staat ons persoonlijk en ons gezamenlijk geloof. Het is een gave van God, het is aan ons gegeven om het vruchtbaar te laten zijn. Vanuit de Bijbel en de traditie komt het tot ons. We hebben de verantwoordelijkheid om dit geloof te bewaren, en de bronnen ervan te openen voor de mensen van nu. Bewaren betekent niet ‘conserveren’. Het bewaren van het geloofsgoed veronderstelt een ontwikkeling er van die in overeenstemming is met de overlevering. We beginnen niet vanaf ‘nul’. Er is een continuïteit die vanaf het begin reikt tot aan onze dagen.

Het  geloof beleven we zelf door onze geloofspraktijk, kerkgang en door het beoefenen van de naastenliefde. Hier haken we aan bij liturgie en diaconie. Liturgie is een van de meest herkenbare elementen en dus ook belangrijk voor de buitenwereld. Diaconie verdient weer aandacht in onze parochies en is van groot belang voor onze relatie met de mensen om ons heen.

Met het woord ‘doorgeven’ heeft het motto een catechetische inslag. Daar heb ik bewust voor gekozen. Bekend zijn met de eigen godsdienst is belangrijk om zelfbewust in de wereld te staan en het gesprek met andere christenen aan te gaan. Catechese is het overdragen van kennis, maar dat niet alleen. Het gaat ook om de ervaring. Het geloof doorgeven gebeurt ook via ervaring en voorleven.De drie thema’s van geloven zoals in de titel verwoord, haken in elkaar. Ze zijn niet los verkrijgbaar en niet per se in een volgorde te zetten. Er zit wel een beweging in: van binnen naar buiten.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden
Pagina sluiten > > >


 

 

 

 

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­