Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Bisschop Van den Hout

De lector

In de eucharistieviering vervult de lector (m/v) een belangrijke functie. De lector hoort bij de woorddienst van de Eucharistie.
Een goed en helder voorgedragen lezing zet de gelovigen tot luisteren aan, en verlokt hem en haar minder in het boekje te kijken, maar werkelijk te luisteren.


Als we het over de zondagsviering hebben: de lector verzorgt de eerste lezing, de psalm, de tweede lezing en het Alleluia. De psalm en het Alleluia worden vaak gezongen. Ook als er meerdere geestelijken bij de viering zijn, komen deze lezingen tóch aan de lector toe. Het is zijn of haar eigen taak in de woorddienst.


De functie van lector is een lekenfunctie.  Een taak voor iemand uit het volk Gods, die goed kan voorlezen want we maken natuurlijk graag gebruik van de kwaliteiten van gelovigen! Het is daarom het meest gepast dat hij of zij vanuit de kerk naar de lezenaar (ambo) gaat. Internationaal gezien is het niet erg gebruikelijk dat de lector op het priesterkoor in burgerkleding plaats neemt. Het is ook niet erg liturgisch.


Ook de intenties van de voorbede worden meestal door de lector voorgedragen, maar officieel komt deze taak aan de diaken toe (als die er is). Ook de voorbede geschiedt vanaf de ambo.


Verder verdient het sterke aanbeveling dat de lector gebruik maakt van het lezingenboek, het lectionarium, dat in elke kerk aanwezig is. Vaak wordt er van losse blaadjes gelezen. In het lezingenboek staat de tekst groot afgedrukt en zijn de zinnen goed afgebroken, en dat helpt de lector bij het voorlezen.


Een lector die goed voorleest - dat wil zeggen: niet te snel, goed gearticuleerd en met de juiste leespauzes - is een grote hulp voor het begrijpen van de tekst. Vaak is de inhoud is niet gemakkelijk, maar daar komen we pas aan toe als we begrijpen wat er eigenlijk staat. Het uitleggen en interpreteren volgt daarna.


Een lector is goed voorbereid, heeft de tekst vooraf gelezen en heeft zich erin verdiept. In sommige parochies houdt het pastoraal team avonden waarin de lezingen van de komende zondag(en) worden voorbereid. Een goede zaak.

 + Ron van den Hout
bisschop van Groningen - Leeuwarden
Pagina sluiten > > >


 

 

 

 

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­