Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Vastenactie

Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.


Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid (in ontwikkelingslanden wordt zo’n 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water),opleiding en scholing, economische ontwikkelingen en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van de watercrisis. Zij lopen dagelijks urenlang naar de dichtstbijzijnde plek om water te halen, die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, geld verdienen en zorgen voor het gezin.

Dit jaar steunt vastenactie een waterproject in Niger, een van de droogste landen in Afrika, met zeer beperkte toegang tot water. Ze gaan daar een waterput slaan en speciale watercomités oprichten die de waterbron gaan beheren. Verder steunt vastenactie nog waterprojecten in onder andere Nicaragua, Congo, Sierra Leone en Indonesië.

Er liggen “vastenzakjes” achter in de kerk. Deze zakjes kunt u “op de post” doen of in de kerk deponeren in de daarvoor bedoelde “giftenbox”.
Wellicht een mooi moment van bewustwording om even stil te staan bij wat we nu zelf missen en dat vergelijken met de landen waar onze hulp nog zo hard nodig is.
Hopelijk mag de vastenactie ook dit jaar weer op uw steun rekenen.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de site www.vastenactie.nl

De vastenactie start “Aswoensdag” 6 maart en loopt tot “witte donderdag” 18 april. Pasen valt dit jaar op 21 en 22 April.

We streven, als werkgroep V.O.M. (vrede, ontwikkeling en missie), naar een goede samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen in Hoogeveen, Beilen en Meppel, zodat hierdoor, in de vastentijd, binnen onze parochie dezelfde uitstraling en een zekere eenheid zal ontstaan!
Pagina sluiten > > >


 

 

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­