Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Oliewijding

Chrismamis  met gavenprocessie voor de Voedselbank    
De wijding van heilige oliёn voor de kerken in het bisdom Groningen-Leeuwarden vindt plaats op woensdag 17 april om 19:00 uur in de Dominicuskerk Harlingerstraat 26, Leeuwarden.

Tijdens de speciale eucharistieviering, ook wel Chrismamis genoemd,  zegent de bisschop de oliën die priesters en pastoors tijdens het kerkelijk jaar gaan gebruiken voor o.a.  de ziekenzalving en opname van ‘geloofsleerlingen’ (mensen die zich voorbereiden op toetreden tot de RK kerk).  Mgr. Van den Hout wijdt ook de speciale Chrisma-olie ten behoeve van de sacramenten van het doopsel, het vormsel (geloofsbelijdenis) en de priesterwijding.

Bij de ‘gaven processie’ tijdens de viering brengen parochievertegenwoordigers uit het hele bisdom voedselproducten naar voren die bij het altaar worden uitgestald. Ze worden geschonken aan de Voedselbank Leeuwarden.

Sacramenten 
De Chrismamis is altijd in de week voor Pasen, voorafgaand aan het zgn. ‘paastriduüm’ waarin het laatste Avondmaal, de kruisiging van Jezus en Zijn verrijzenis worden gevierd. Het leven met de sacramenten balt zich in deze bijzondere dagen samen. Alle pastorale beroepskrachten van het bisdom zijn uitgenodigd mee te doen, en alle aanwezige priesters concelebreren bij de eucharistie.  Ook parochianen komen in grote getale om het feest van samen kerkzijn te vieren.

Parkeertip voor bezoekers: parkeergarage Oldehoofsterkerkhof 3 in het centrum van Leeuwarden.
Contact/informatie: Lammert de Hoop, perschef bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. M 06 – 109 14 645. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Pagina sluiten > > >


 

 

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­