Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Boete en verzoening

In de Advent bereiden we ons voor op Kerstmis. Langzaam maar zeker groeit het licht op de Adventskrans om zo uiteindelijk te komen tot Het Licht der wereld, de geboorte van Gods Zoon. Als voorbereiding op Kerstmis zal de gezamenlijke boeteviering dit jaar op zondag 16 december (3de zondag van de advent) plaats vinden in alle 3 geloofsgemeenschappen van onze parochie.

Daarnaast bestaat er ook een mogelijkheid om persoonlijk ten overstaan van God boete te doen voor datgene wat ons bezwaard ten opzichte van Hem, in het eigen leven of in ons samenleven met elkaar.
Dit is mogelijk in een persoonlijk gesprek waarbij men vervolgens het Sacrament van Vergeving en Verzoening mag ontvangen. Van harte nodig ik u uit tot het maken van een afspraak. U kunt mij bereiken per telefoon: 0528-262756.

Pastoor Peter Wellen
Pagina sluiten > > >


 

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-Eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­