Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Advent

In 2016 is de adventsactie een avontuur aangegaan met een aantal Nederlandse projectpartners om samen drie jaar lang campagne te voeren.


De afgelopen twee jaar heeft u ons geholpen om de partners een hart onder de riem te steken. Steeds met dat ene gezamenlijke doel voor ogen: de mens in Burkina Faso, Congo, Malawi en Rwanda die onze steun en solidariteit zo hard nodig heeft.
De projectpartners maken het mogelijk dat de mensen lokaal ondersteund worden en kunnen groeien. Help de adventsactie ook dit derde jaar om de campagne succesvol af te sluiten met elkaar.

In het kort iets over de vier projecten die gesteund worden door de adventsactie:
• Burkina Faso: Opvang en scholing aan de allerarmste vrouwen en hun kinderen.
Komend jaar wordt gestart met voorlichting over de rechten van vrouwen en kinderen.
• Congo: Het toekomstperspectief van jonge meisjes en vrouwen verbeteren middels een duurzaam netwerk van naaiateliers, naaicoöperaties en verkooppunten en alfabetisering.
• Rwanda: In Kigali (hoofdstad) leven zo’n 3000 kinderen op straat. CECYDAR richt zich op het verbeteren van de thuissituatie. Ook willen ze dit jaar gaan investeren in een eigen water- en stroomvoorziening.
• Malawi: Het bevorderen van geboorteregistratie via het programma BRAVO!
Slechts 5% van de inwoners wordt bij hun geboorte geregistreerd; zij bestaan dus officieel niet en mogen geen gebruik maken van b.v. onderwijs en gezondheidszorg.

Meer informatie over bovengenoemde projecten vindt u op de posters in de kerk. Ook liggen er folders achter in de kerk over deze projecten en natuurlijk kunt u voor informatie terecht op hun site: www.adventsactie.nl

Namens de werkgroep V.O.M. (Vrede, Ontwikkeling en Missie),
Marjo Steenbergen en Wil Bulthuis.
Pagina sluiten...


 

 

230x230-1 De 4 projecten die gesteund worden door de Adventsactie 2018

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­