Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

AVG

AVG is definitief ingegaan op 25 mei 2018. Deze wet heeft de nodige consequenties voor ons als parochie. De AVG heeft betrekking op alle persoonsgegevens en de verwerking hiervan.

Het vastleggen en doorgeven van persoonsgebonden informatie is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.
En iedereen heeft het recht deze toestemming te weigeren, of later weer in te trekken.

Als parochie hebben we daar mee te maken bij de ledenadministratie, bij de PCI, de werkgroep Kerkbalans, de financiële administratie en de begraafplaatsadministratie.
Dit wordt allemaal afgevangen in het nieuwe administratiesysteem waar elke parochie mee gaat werken.
Uiteraard is in deze wet ook geregeld dat en op welke wijze u uw eigen gegevens mag inzien, laten wijzigen en/of verwijderen. Hiervoor wordt een app ontwikkeld en daar willen we u later over informeren, wanneer er meer bekend is.

Het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland heeft inmiddels een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd voor de persoonsgegevens in de ledenadministratie van R.-K. parochies.
De econoom van het bisdom Rotterdam, Mr. John Bakker, is benoemd tot FG.

foto verboden200Foto's, video en geluidsopnames maken in de kerk en parochiezaal
Door de invoering van deze wet is het niet meer toegestaan in onze kerk(en) te fotograferen, film- of video-opnames te maken. Bij bijzondere gelegenheden zullen speciaal aangestelde fotografen opnames maken, die gebruikt kunnen worden voor intern gebruik en voor publicatie in parochieblad of op de website. Dit zal altijd worden aangekondigd en wanneer u niet in beeld wilt komen dan kunt u dit aan hen kenbaar maken.
Ook kunnen er geluidsopnames gemaakt worden van de vieringen.

Mailverkeer
Ook mailadressen vallen onder de AVG. Wanneer er een bericht aan een groep parochianen/vrijwilligers wordt gestuurd, dan mag dat alleen door het bericht BCC te versturen, waardoor de mailadressen niet bij iedereen bekend gemaakt worden.

Maar wanneer alle leden van bijvoorbeeld een werkgroep er geen bezwaar tegen maken dat hun mailadres bekend bij de andere leden van die werkgroep dan hoeft een mailbericht niet BCC verstuurd te worden. En dan kun je natuurlijk gemakkelijk iedereen op de hoogte houden door op een bericht te reageren met Allen beantwoorden.

Het Algemeen Reglement voor parochies en onze Privacyverklaring is te lezen op onze website: www.parochie-drieeenheid.nl/AVG/persoonsgegevens.

Het parochiebestuur
Pagina sluiten...


 

 

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-Eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­