Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

AVG

In de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één regeling voor de omgang met persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt wel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd.

De AVG noodzaakt organisaties die persoonsgegevens verwerken om extra goed na te denken over de vraag: Wat registreren we van wie? Met welke reden? Voor hoe lang?

Ook onze parochie heeft hier mee te maken, onder meer voor onze ledenadministratie, kerkbijdrage, abonnementen, publicaties op de website en in de parochiebladen.
De gezamenlijke bisdommen hebben de parochies bijzonder bijgestaan en voorbereid op de AVG.
Zo zijn er nieuwe programma’s ingevoerd voor de ledenadministratie, voor de financiële administratie en de administratie voor het beheer van de kerkhoven.
Ook de nodige documenten zijn door de bisdommen voorbereid om door de parochies te gebruiken.
Voor intern gebruik kunnen we verschillende handleidingen inzien voor o.m. voor de parochiewebsite, het parochieblad, foto’s en e-mail en digitale bestanden.

Het Algemeen Reglement voor parochies en onze Privacyverklaring is te lezen op onze website: www.parochie-drieeenheid.nl/AVG/persoonsgegevens.
Pagina sluiten...


 

 

230x230-1 Hoe gaat onze parochie om met persoonsgegevens ?

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­