Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Roepingenzondag

In 1964 is door paus Paulus VI een jaarlijkse wereldgebedsdag ingesteld voor roepingen. Hij koos de zondag van de Goede Herder: de vierde zondag van Pasen.

Bisschop mgr. Van den Hout verwijst hier naar in zijn recente oproep aan instellingen en parochies voor een financiële bijdrage aan het zgn. Priesterfonds: ‘’ De nood aan priesterroepingen is er nog steeds, ook al hebben naast de priester ook de diaken en pastoraal werker hun intrede gedaan, evenals het werk van vele vrijwilligers’’.


‘’Bidden om roepingen kan alleen vanuit een openheid naar Gods voorzienigheid. Hij zal zorgen voor de priesters die deze tijd nodig heeft. De komende maanden zal ik met een kleine commissie nadenken over initiatieven om jonge mensen erop te attenderen dat ze hun leven als een roeping kunnen verstaan.’’ aldus de bisschop. Om het voor geroepenen makkelijker te maken te studeren kent het bisdom Groningen-Leeuwarden een fonds priesteropleiding. Onder meer van betekenis voor ‘late roepingen’ – zij die op latere leeftijd kiezen voor een kerkelijk ambt, maar in tegenstelling tot jongeren geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering. Veel donateurs dragen bij aan dit fonds.
‘Sluit je aan!’


Voor de Roepingenzondag op 22 april a.s. hebben de Nederlandse bisschoppen en religieuzen, waaronder mgr. Van den Hout, twaalf gebeden voor roepingen gepubliceerd in het boekje ‘Sluit je aan!’. Voor elke maand een gebed: van mei 2018 t/m april 2019. Het gebedenboekje is onlangs verspreid naar alle parochies via het bisdomsecretariaat. De teksten kunnen door het jaar heen een inspiratiebron zijn bij parochiebijeenkomsten, werkgroepvergaderingen of in de privé kring. Bisschop Van den Hout: ‘‘In gesprekken met jonge mensen bespeur ik grote bereidheid om zich voor de mensen in te zetten en hun leven te geven zoals de Goede Herder “zijn leven geeft voor zijn schapen” (Joh 10,11). We mogen dankbaar zijn voor deze roepingen en hen ondersteunen met ons gebed.’’


Wilt u bijdragen aan het fonds priesteropleiding? Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL94INGB0650250826 t.n.v. Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden. Nadere informatie over een opleiding tot priester, diaken of pastoraal werker in ons bisdom, of het leven als religieus, vindt u op www.bisdomgl.nl/roepingen.
Foto: RKKerk


 

230x230-1 Roepingen : dienst aan een heilige zaak

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­