Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Nieuwe automatisering

De bisschoppen hebben op 16 januari besloten tot invoering van twee (gekoppelde) systemen voor de administratie in de parochies. Het heeft enkele jaren voorbereiding gevraagd, de oude systemen waren ‘versleten’. Eind mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG stelt strenge eisen aan de systemen én de organisatie eromheen. Voor de RK Kerk, met zo’n 300 (gefuseerde) parochies, een hele kluif om dat voor elkaar te krijgen. Met het besluit tot invoering van de nieuwe systemen  hopen we jaren vooruit te kunnen.
  

Onze parochie heeft besloten zo snel mogelijk over te stappen en wij hebben ons aangemeld om dat nog dit jaar te doen. De vrijwilligers (budgethouders en ledenadministrateurs) die hiermee als eersten te maken krijgen, hebben in het najaar informatie avonden gevolgd en een testperiode beleefd. Deze mensen bleken geïnteresseerd en betrokken; de introductiedag - 12 maart - is voor hen een werkdag, die zij ervoor inleveren. Zij verdienen onze dank en waardering.

Wij weten op dit moment nog niet wanneer wij kunnen overstappen op de nieuwe systemen. Dat wordt centraal geregeld. Meer informatie kunt u vinden op de website  www.rkk-online.nl


Dominic Brügemann, secretaris van het parochiebestuur

Pagina sluiten...


 

230x230-1 Nieuwe parochie automatisering - ledenadministratie

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­