Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Bisdom Groningen

Beste parochianen van de parochie Heilige Drie - eenheid,
Bij de komst van pater J. Okonek s.chr. in april 2010 is afgesproken dat de benoeming in principe zou zijn voor een periode van acht jaar. Daarna zou pater Okonek beschikbaar zijn voor een mogelijke nieuwe benoeming.


Deze mogelijkheid doet zich nu voor en in de afgelopen periode zijn we hierover met pater Okonek in gesprek gegaan. Pater Okonek is op dit moment bijna acht jaar naar volle tevredenheid werkzaam in uw parochie, waarvoor we met z’n allen dankbaar mogen zijn.


Pater Okonek zal met ingang van 1 mei a.s. door de bisschop benoemd worden als pastoor in de parochie Maria, Hertogin van Drenthe te Zuid - Oost Drenthe. Voor uw parochie betekent dit in concreto dat pater Okonek uw parochie zal gaan verlaten. In een nog nader te bepalen viering zal hij afscheid nemen.
Het opnieuw invullen van deze vacature heeft hoge prioriteit bij het bisdom. Het bisdom gaat er vanuit dat pastoraal werkster drs. T.M. Gies zo spoedig mogelijk een nieuwe collega heeft.


Namens het bisdom bedank ik pater Okonek van harte voor alles wat hij in de afgelopen bijna acht jaren voor uw parochie heeft mogen betekenen en wens hem Gods rijkste zegen toe in zijn nieuwe werkomgeving in Zuid - Oost Drenthe.
.
Met vriendelijke groet,
Peter H.H. Wellen, Vicaris - generaal
2 februari 2018
Pagina sluiten > > >.


 

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­