Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Okonek100x Preek van pastor Józef Okonek

- 8 april 2018 -  Broeders en zusters, lieve mensen, Barmhartigheid, een ouderwets woord dat weer aan een herleving bezig is, door toedoen van paus Franciscus.

Barmhartigheid was iets van vroeger. Iets van de bedeling. Iets van vóór de oorlog. Toen er nog geen sociale wetgeving was om arme en zieke mensen te beschermen en organisaties en de Kerk die taak uit liefdadigheid op zich namen.
Maar het woord barmhartigheid, betekent óók edelmoedig, je ontfermen over, vergeven, medelijden en medeleven laten zien.

Het is goed om daar vandaag stil bij te staan, op zondag Beloken Pasen, op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Paus Johannes Paulus II heeft in het jaar 2000 die betekenis aan Beloken Pasen toegevoegd. Hij deed dat in Rome op het Sint Pietersplein, bij de heiligverklaring van de Poolse zuster Faustina.

Op haar aanwijzingen is ooit een schilderij van Christus gemaakt met rode en witte stralen uit zijn hart. Je ziet die afbeelding in Polen bijna in elke kerk. In Nederland in sommige kerken, (ook in onze kerk). Het schilderij heeft misschien een wat zoete uitstraling, maar het gaat of we de boodschap begrijpen die ermee wordt uitgedragen: dat God eindeloos barmhartig is. Dat Hij zijn liefde voor ons dagelijks blijft uitstralen.
Welke fouten wij ook maken. Hoever we ook afdwalen. Hoe groot onze problemen ook zijn. Wie op God vertrouwt, ontdekt dat Hij ons nooit in de steek laat. 

In het evangelie van vandaag broeders en zusters, horen we dat de apostel Thomas  pas gelooft als hij –bij wijze van spreken- zijn vinger in de wonden van Jezus kan leggen. De verbazing en aarzeling van het begin –bij de vreugde die deze apostel ook had- is daarna helemaal verdwenen. Hij is echt overtuigd.

Broeders en zusters,                                                                                                                 

In Jezus kruis en barmhartigheid laat God ons zijn goddelijke barmhartigheid zien! Zijn barmhartigheid heeft de wereld veranderd. Hierdoor is er hoop in onze wereld gekomen. Want God is ons barmhartig: hij wil ons vergeving schenken; daarvoor heeft Jezus zijn leven gegeven. En God schenkt ons vergeving als we onze zonden belijden. Daarom lezen we in het evangelie van vandaag de tekst van de ongelovige Tomas en de tekst over de instelling van het Sacrament: Boete en verzoening: ‘Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’ En in dit Sacrament broeders en zusters, ervaren wij Gods vergevingsgezindheid en Gods barmhartigheid. Amen

Pagina sluiten...


 

 

230x230-1 Preek van pastor Józef Okonek

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­