Deze website gebruikt cookies !

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor de webstatistieken.

­

Bisschop Van den Hout

- De kerk: zichtbaar en onzichtbaar -

We hebben al twee keer gesproken over de Kerk als mysterie. Ze is zichtbaar in de wereld aanwezig én ze is onzichtbaar. De zichtbare en de onzichtbare dimensie van de Kerk vinden we vooral terug in de sacramenten.

Laten we het Doopsel maar als voorbeeld nemen voor deze column. Er is een zichtbare kant en een onzichtbare. Het ene kan niet zonder het andere. Er moeten uiterlijke handelingen worden gesteld, er is water nodig en er klinken woorden, en zonder dat alles is er geen sacrament. Wij spreken in onze Kerk van sacrament; het Griekse woord is mysterion – dit Grieks verstaat u wel. Het legt de nadruk op het onzichtbare. Het zichtbare is een uiterlijk teken van het onzichtbare.


Bij het doopsel is water nodig. Als er geen water is, kan er niet worden gedoopt. Het water wordt over het hoofd van de dopeling uitgegoten en daarbij klinken de woorden: “Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” Deze woorden horen er bij. Zonder deze woorden is er ook geen sacrament. Alleen het water over het hoofd uitgieten is niet voldoende. Met de woorden geven we de juiste betekenis aan het water en de handeling van het begieten.


Het is ook belangrijk dat déze woorden gebruikt worden. Ik heb wel eens vernomen dat de bedienaar zei: “Ik doop je, dat het je goed mag gaan in je leven en dat je zegen zult verspreiden.” Dit zijn wel zinvolle woorden, maar horen in de voorbede thuis. Voor de geldigheid van de christelijke doop is het belangrijk dat er water wordt gebruikt, én de juiste woorden (zoals ze in het Evangelie volgens Matteüs en in de Handelingen van de Apostelen staan).


Op onzichtbare wijze deelt de dopeling in de genade van God, maar Hij komt onder een bijzonder teken. Christus is eigenlijk degene die doopt. Het sacrament is het instrument waarlangs Christus zijn genade uitdeelt. Via het uiterlijke teken laat de onzichtbare God zijn liefde zien. Zoals je ook je liefde voor iemand kunt laten zien met een kus.


Zo is ook de Kerk is zichtbaar in haar leden en in haar instituties, maar tegelijkertijd geestelijk en onzichtbaar.


+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
Pagina sluiten > > >


 

 

 

 

Over onze parochie

De RK parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies St. Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen en omvat de regio Midden- en Zuidwest-Drenthe.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen!

 

 

­