­

Bisschop Van den Hout

- De Kerk is een mysterie - Dit is een uitspraak die nog niet zo gemakkelijk is in te zien. We zeggen tegen eerder elkaar: de Kerk is mensenwerk!

 

Wat mensen doen, kunnen we begrijpen, analyseren en verklaren. Bisschoppen en priesters zijn feilbare mensen, inderdaad. En zoals alle mensen hebben zij hun gebreken, zwakheden en fouten. Van mensen op verantwoordelijke posities worden fouten – of vermeende fouten – door velen gezien. Van iemand die veel doet en een grote verantwoordelijkheid draagt, zijn de fouten veelal publiek en worden via de media in de huiskamer gebracht. Inderdaad, de Kerk is mensenwerk. We zijn allemaal zondaars.

 

Waarom noem ik de Kerk toch een mysterie? Dat heeft te maken met haar goddelijke oorsprong. Het feit dat de Kerk mensenwerk is, wil niet zeggen dat ze niet van God komt. Christus heeft met de Kerk een begin gemaakt door het verkondigen van de Blijde Boodschap, de oproep tot bekering en door het aanstellen van twaalf apostelen (Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 763-765). Maar de Kerk is vooral geboren – zo noemen we dat bij voorkeur – uit het feit dat Christus zijn leven voor ons heeft gegeven (Catechismus 766). Een leven gegeven voor ons, daar zit het mysterie. Want wie is in staat zijn leven voor een ander te geven op de wijze zoals Christus dat deed?

 

Het begin van de Kerk ligt in het leven en de dood van Christus. We kunnen dit alleen begrijpen met de ogen van het geloof. Aanvankelijk was dit onzichtbaar. Pas met Pinksteren werd de Kerk zichtbaar, omdat de apostelen en de leerlingen naar buiten kwamen en de Boodschap van Christus gingen verkondigen. De Kerk wordt zichtbaar in de mensen die de Boodschap – met hun eigen menselijke beperkingen – uitdragen en voorleven. Dan beginnen we langzaamaan te ervaren dat de Kerk mensenwerk is. Maar dieper zit het onzichtbare. De oorsprong in het goddelijke leven van Christus.

 

Die onzichtbare band met Christus beleven we persoonlijk en samen in het geloof. Het is niet eenvoudig om door alle mensenwerk heen, te blijven geloven in de goddelijke oorsprong van de Kerk. Maar ik geef dit geloofspunt toch niet graag prijs.

 

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden
Terug naar hoofdpagina > > >


 

 

 

 

230x230-1 Column van Mgr. Ron van den Hout

Over onze parochie

De RK Parochie Heilige Drie-eenheid is op 1 januari 2016 ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige parochies Sint Stephanus te Meppel, Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen en Sint Willibrord te Beilen.
Als geloofsgemeenschap willen we ons profileren als een open, gastvrije en diaconale kerk. Een kerk die niet alleen als vierende geloofsgemeenschap samenkomt, maar ook naar buiten is gericht met oog voor noden zowel in de naaste omgeving als op kwetsbare plekken elders in de wereld.
Wij laten ons inspireren door God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. In die gemeenschap van God ervaren we de kernwaarden van onze parochie: beweging, verbinding en gelijkwaardigheid, uitgedrukt in het logo van onze parochie.

Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

 

 

­