Uw gift voor de collecte kunt u overmaken op: NL 06 RABO 0121574121 t.n.v. penningmeester Vicarie Sint Willibrord Beilen