Uw gift voor de collecte kunt u overmaken op: NL 89 RABO 0371875889 t.n.v. RK parochie heilige Drie-eenheid, Meppel.